תוכנה לניהול מכללות העתק טקסט בלבד מכללת סמינר הקיבוצים
6/16/2021 שעות שבועיות שנתי 2 שנת לימוד 2017

סדנת סטאז' - חינוך גופני

17193004050סד02
  ד"ר יגאל פנחס
 אופי הקורס
 סדנה
חובת נוכחות
 חובת נוכחות
נוכחות חובה עם אפשרות של עד ל- 20% היעדרויות.

אין חובת מבחן
תקציר

התכנית בסטאז' מהווה חלק חשוב ומשמעותי בליווי של המתמחה בהוראה בבתי הספר.

הקורס תורם להשלמת תהליך הכשרת המורה לחינוך גופני ותנועה במערכת החינוך. הקורס משמש להעלאת נושאים נבחרים על ידי הסטודנטים מתוך חווית ההוראה שלהם בבתי הספר.

בשיעור מתקיימים דיונים רפלקטיביים בנושאים הנובעים מההתנסות בהוראה ודורשים בירור והעמקה.

הדיונים בתכנית הסטאז' מגובים בחומר תיאורטי רלוונטי; ממצאי המחקר העדכניים ומהמלצות מאנשי שטח מנוסים ומקצועיים, המעשיר ומעמיק את הידע הקודם שנצבר במהלך הלימודים בסמינר.


מטרות הקורס

ללוות להקל ולסייע בתהליך כניסתו ושילובו של המורה להוראה במערכת החינוך.

  • דיון בדילמות שאיתן מתמודד המורה בהוראה בבית הספר.
  • העלאת סוגיות חינוכיות .
  • עזרה ביישום תכנית הלימודים החדשה.
  • הצגת מודלים תיאורטיים חדשים לטיפול בבעיות משמעת.

הנושאים

1. עקרונות בתכנון לימודים.
2. דמות המורה ותפקידו, המורה כמחנך, המורה המקצועי כחלק מהמערכת הבית ספרית.
3. זיהוי נבון של הגורמים לבעיות משמעת.

4. ניתוח אירועים והסקת מסקנות.

5. מודעות עצמית של המורה.


דרכי הוראה

1. סדנה מתודית בדרך של הרצאה ודיון.

2. דיונים ותגובות על חומר קריאה עיוני ותרגומו לשפת המעשה.

3. דיונים ותגובות על סרטים מקצועיים שניצפו.

4. "ניתוח מקרה" - הצגת מקרים מתוך העבודה המעשית לדיון בפני הקבוצה.

       5. משחקי תפקידים להמחשת אירועים מהשטח.
קהל יעד
מורים בשנת הניסיון הראשונה שלהם בבית הספר.
חובות התלמיד

1. חובת נוכחות בשיעורים

2. השתתפות פעילה בשעורים כולל הגשת תרגילים.

3. עבודת הגשה לסיום הקורס.
הערכת התלמיד
1. השתתפות רצופה ופעילה בשיעורים.
2. הגשת תרגילים.
3. הגשת עבודת סיכום.

ביבליוגרפיה

· *אסופת מאמרים, חינוך גופני שנהב', הוצאת סמינר הקיבוצים.
· אלדר, א. (1997). הוראה יעילה בחינוך הגופני. הוצאת תמוז עיצובים.
· אלון, ד. (1988). תנועה וחפץ. נתניה: הוצאת מכון וינגייט.
· ארד, ה. (1991). מתחשק לשחק. תל אביב: אלי בקרמן.
· בלום, ב. ג. (1983). תכונות אנוש ולמידה בבית הספר. גומא.

גולדנברג. ד. (1996). הפעלופדיה - אינציקלופדיה לפעילות חברתית, מנהיגות כרך י"ב. תל-אביב:

   הוצאת ידיעות אחרונות.

בן אמוץ שוש ויפת. (1999). כשירות חברתית. ירושליים: הוצאת משרד החינוך והתרבות.
· גיליום, ב.צ'. (1979). יסודות בחינוך התנועה לילדים. נתניה: הוצאת מכון וינגייט.
· גלאור, י., שובל, א., לנדר, ר. (1983). דימוי הגוף - טפוח מודעות לגוף באמצעות תנועה. נתניה:

     מכון וינגייט.
· האן - מרקוביץ, ג'. (1993). ילד מה הוא צריך. הוצאת אחיאסף.
· הוצלר, י.,ליברמן, ד., ליברמן - רז, צ., לידור, ר. (1995). בקרה ולמידה מוטורית בחינוך גופני ובספורט: יסודות, גישות ודרכי יישום. נתניה: הוצאת מכון וינגייט.
· הררי, י. (1989). דרכים בהוראת החינוך הגופני. נתניה: הוצאת מכון וינגייט.
· זיו, א. (תשל"ו). פסיכולוגיה בחינוך. תל אביב: יחדיו.

זילברשטיין .מ, בן-פרץ. מ, זיו. ש. (תשנ"ח). רפלקציה בהוראה. תל-אביב: מכון מופ"ת.

זיפר. ש. (1994). מתנועע ומשחק- שמח ולומד. תל-אביב: מפעלים אונבירסטיים.
· יזדי - עוגב, א. (1995). התפתחות ולמידה מוטורית תקינה מול לקויה. נתניה: הוצאת מכון וינגייט.
· לידור, ר. (1993). התפתחות מוטורית בגיל הצעיר. נתניה: הוצאת מכון וינגייט.
· לידור, ר. (1996). התפתחות, ניתוח איכותי והעשרה של מיומנויות גופניות בסיסיות. נתניה:

     הוצאת מכון וינגייט.

לידור. ר, פייגין. נ. (2004). זה רק ספורט. תל-אביב: הוצאת רמות
· לם, צ. (1976). ההגיונות הסותרים בהוראה. תל אביב: ספרית הפועלים.
· מונוביץ, ד. (1989). החינוך הגופני בכתות א'-ב'. נתניה: הוצאת מכון וינגייט.
· נאמן, נ., ברטל, ל. (1978). התנועה מודעות ויצירה. הוצאת ספרית פועלים.
· עקביא, מ. (תשל"ב). אחת, שתיים, שלוש. תל אביב: יזרעאל.
· עקביא, מ. (1976). המשחק. תל אביב: יזרעאל.

קוק. ג'. (2003) מיומנויות חושיות בגיל הרך. קריית ביאליק: הוצאת "אח".
· רסקין, ה. (עורך) (תשנ"א). תכניות הלימודים בחינוך גופני לגן הילדים ולבתי הספר היסודי והעל יסודי הממלכתי והממלכתי דתי. ירושלים: משרד החינוך והתרבות, ספריה פדגוגית.
· שובל, א., לנצר, ר., גלאור, י. (1984). להיות בתנועה, צא אל המרחב. נתניה: הוצאת מכון וינגייט.
· שובל, א., לנצר, ר., גלאור, י. (1987). להיות בתנועה, חויית הזמן ובנייתו וויסות כח השטף כבקרה.

      נתניה: הוצאת מכון וינגייט.
· שוויד, י. (1990). תכניות לימודים, עקרונות ותהליכים. נתניה: הוצאת מכון וינגייט.
· שקדי, ד. (1993). גן בתנועה, מסע אל המרחב. הוצאת בת-חן.
· שקדי, ח. (1999). מחרוזת תנועה. הוצאת רכס.
· שקדי, ח. (1999). עוד מחרוזת תנועה. הוצאת רכס.
· שרמן, ע. (1984). חינוך גופני - תכנון, יישום והערכה. נתניה: הוצאת מכון וינגייט, 1984
· שרמן, ע. (1996). חינוך גופני וספורט לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים. מכון וינגייט.

· HELLISON, DONALD R. TEACHING RESPONSABILITY THROUGH PHYSICAL ACTIVITY. · HUMAN KINETICS, 1995.
· HINSON, CURT. FITNESS FOR CHILDREN. HUMAN KINETICS, 1995.
· BARBARASH, LORRAIN. MULTICOLORED GAMES. HUMAN KINETICS, 1997.
· GRAHAM, GEORGE. CHILDREN MOVING: A REFLECTIVE APPROACH TO TEACHING PHYSICAL EDUCATION. MOUNTAIN VIEW, MAYFIELD, 1993.
· LANDY, JOANNE M. READY TO USE P.E. ACTIVITIES. WEST NYACK, N.Y, 1992.


מאגרי מידע באינטרנט:
· HTTP://WWW.NCBI.NLM.NIH.GOV/PUBMED
· HTTP://WWW.AWESOMELIBRARY.ORG
· HTTP://WWW.PE.CENTRAL.VT.EDU/
· HTTP://WWW.INNERBODY.COM/HTM/BODY.HTML
· HTTP://WWW.CWU.EDU/~JEFFERIS/JEFFPRORG.HTML
· HTTP://WWW.THEPOINT.NET/~RAW/DANCE.HTML
· HTTP://WWW.WWAR.COM/DANCE/EDUCATION.HTML
· HTTP://WWW.YAHOOLIGANS.COM/CONTENT/TG/INDEX.HTML
· HTTP:WWW.GALIM.ORG.IL/
· HTTP:WWW.SCHOOL.DISCOVERY.COM/
הדפס סילבוס