תוכנה לניהול מכללות העתק טקסט בלבד מכללת סמינר הקיבוצים
6/16/2021 שעות שבועיות סמסטריאלי 2 שנת לימוד 2017

ארגון מפעלי ספורט וחינוך גופני - שנה ב'

17110262054ש'02
  ד"ר יגאל פנחס
 אופי הקורס
 שעור
חובת נוכחות
 חובת נוכחות


אין חובת מבחן
תקציר

 תכני הקורס יאפשרו לפרח ההוראה לתכנן ולהוציא לפועל יום ספורט או אירוע ספורט באופן מובנה ומושכל. במהלך הקורס פרחי ההוראה יתנסו במפעל ספורט חוץ סמניריוני (ארגון ימי ספורט לבתי ספר, ימי ספורט למוסדות, אמירים וכדו') ובמפעלי ספורט בתוך הסמינר
מטרות הקורס
* להקנות יסודות תיאורטיים בארגון מפעלי חינוך גופני וספורט.
* לימוד שיטות וצרכים ליישום מעשי של עקרונות בארגון מפעלים.
* התנסות מעשית של הסטודנט בארגון וניהול  מפעל הספורט.
* הקניית ידע על מבנה הספורט ודרכי פעולתם של ארגוני ספורט כמו המתנ"ס, הקנטרי, האגודה וכו'.
* הגברת המודעות לנושא והשלכותיו.
הנושאים

                                                                            מס' השעורים:
א. לימוד השיטות השונות בארגון מפעלים.                             4         
ב. התנסות מעשית במפעלי הספורט בסמינר ומחוצה לו.            6
ג.  מיומנת המנהל ותפקודיו                                                  1
ד. תיאוריית המוטיבציה                                                       1  
ה.  נוהלי רישום ודווח על מוסד ספורט                                  1
ו.  הקניית ידע במפעלי ספורט ריצות שדה, נווט, ספורט טבלאי    2


דרכי הוראה
1. הרצאה בכיתה.
2. הגשת עבודות הכנה של תלמידים והצגתם בכיתה.
3. תרגול בארגון, והפעלת אירועים בסמינר בבית ספר ובמסגרות השונות.
קהל יעד

פרחי ההוראה בשנה ב' בבית הספר לחינוך גופני ותנועה שבמכללת סמינר הקיבוצים.

משלימים לתואר ותלמידי הסבה.


חובות התלמיד
- השתתפות פעילה בשעורים לרבות מיפעלי הספורט והתחרויות השונות.
- הגשת דוחות על ארגון מפעלים והצגתם בכיתה.
- קריאה ועיון בספרות מקצועית.
- ארגון והשתתפות פעילה במפעלים הכיתתיים והאישיים, לרבות כתיבת עבודה (כיתתית ואישית )והגשתם במועד.

הערכת התלמיד

1. השתתפות פעילה בשיעורים                                   20%
2. כתיבת עבודות (כיתתי* ואישי )

                      ע"פ הדרישות האקדמיות והגשה במועד  40%
3. התנסות מעשית במפעל הכיתתי ובמפעל האישי           40%
*4. בכדי לקבל 100 צריך בנוסף לדרישות הנ"ל לערוך

      סרט קורס או לערוך ולכתוב את עבודת המפעל הכיתתי


ביבליוגרפיה

זמרי אוריאל, 1977,  ארגון מפעלי ספורט וחינוך גופני, מכון וינגייט.
משרד החינוך והתרבות, 1987, תקנון לאירועי חינוך גופני וספורט, ירושלים, מחלקת הפרסומים, משרד החינוך והתרבות.

רסקין, ה. 1985, כושר גופני וספורט טבלאי בתכנית הלימודים בחינוך גופני, הוצ' ספרים
  ע"ש עמנואל גיל, מכון וינגייט.

רסקין, ה. תשל"ב, ספורט ונופש ברשות המקומית, יסודות ארגון ומנהל, ירושלים:
 משרד החינוך והתרבות, רשות הספורט וחינוך גופני.

שניידר, מ. 1979, יסודות ארגון וניהול סדרת תחרויות ופעילויות ספורט, פרסומי האגודה
למען ביהמ"ד הממלכתי למורי חינוך גופני בבאר שבע.


· Byl, J. (1990). Organizing  Successful Tournaments, Champaign, ILL: Llesure Press.
· Chelladurai, P. (1985). Sport Management Macro Perspectives, England: Sports Dynamics
· Goldlust, J. (1987). Values, ideology and sport. Playing for  keep: Sport, the media and society. Melbourne, Longman Cheshire.
· Lever, J., Wheeler, S. (1993). Mass media and the experience of sport. Communication Research, 20, 125-143.
· Lobmeyer, H. & Weidinger, L. (1992). Commercialism as a dominant factor in the American sports scene: Sources, developments, perspectives. International Review for the Sociology of sport, 27 (4), 309-324.
· Parente, D. (1974). A History of Television and Sports. Unpublished Ph.D. thesis. Middle Tennessee State University, Murfreesboro, Tennessee.
· Pitts, G. & Stotlar, D. (1996). Fundamentals of sport marketing. Morgantown. MW: Fitnes Info. Technology Inc.
· Porkhouse, B. (1991). The Management of Sport. St. Louis. MO.Mosby Year Book.
· Robbins, S. (1990). Organization theory, structure, design and application. Englewood CLIFFS, NJ: Prentice-Hall, INC.
· Rowe, D. (1996). The global love-match: sport and television, Media,  Culture & Society. Vol. 18, pp. 396-408.
· Slack, T. (1997). Understanding sport organizations. Champaign, Il. Human Kinetics.
· Thoma, J. & Philip, L. (1996). Sport Governance in the Global Community. Morgantown. MW: Fitnes Info. Technology Inc.
· Tuller, L. (1991). Going Global. Homewood, IL. Business One Irwon.

 

הדפס סילבוס