תוכנה לניהול מכללות העתק טקסט בלבד מכללת סמינר הקיבוצים
6/16/2021 שעות שבועיות סמסטריאלי 2 שנת לימוד 2015

תורת הכושר הגופני (עיוני)

15110261026ש'01
  ד"ר יגאל פנחס
 אופי הקורס
 שעור
חובת נוכחות
 חובת נוכחות
חובת נוכחות כמקובל בתקנון הסמינר ובהתאם לדרישות מינהל הספורט!

אין חובת מבחן
תקציר

הקורס עוסק ב: הכרת מושגי יסוד הקשורים לתחום "הכושר הגופני" והמחשתם; ניתוח המושג "מאמץ גופני", כבסיס בתורת הכושר הגופני; פירוט מרכיבי הכושר הגופני; ניתוח הצרכים הייחודיים של כושר גופני בענפי ספורט שונים ובאוכלוסיות-יעד שונות ע"פ המודל 5X5; לימוד עקרונות האימון הגופני ושיטות האימון לפיתוח מרכיבי הכושר השונים; יסודות בתכנון תוכנית אימונים שנתית; שיטות למדידה, להערכה ולמעקב של מרכיבי הכושר השונים בתנאי שדה ומעבדה.


מטרות הקורס

מטרות הקורס

* הכרת מושגי יסוד הקשורים לתחום הכושר הגופני.

* הקניית כלים לניתוח צורכי הכושר הגופני בתחומי עיסוק שונים,

   הן הישגיים והן בריאותיים, על-פי המודל 5X5.

* לימוד עקרונות האימון לשיפור הכושר הגופני.

* לימוד שיטות לשיפור מרכיבי הכושר הגופני היסודיים והמשולבים.

* הכרת הדרכים העיקריות למדידה והערכת כושר גופני.

* להקנות כלים ואמצעיים ליישום שיטות האימון.


הנושאים

א. הגדרת מושגי יסוד הקשורים לתחום הכושר הגופני.

1. מושג הכושר הגופני במובנו הכללי והייחודי (ספציפי).

2. ניתוח המושג "מאמץ גופני", ופירוט סוגי מאמץ ודרגות מאמץ.

3. פירוט וניתוח מרכיבי הכושר הגופני.

4. כושר גופני לצרכים בריאותיים לעומת ספורטיביים.

5. עקרונות האימון הגופני לנשים בהריון.

6. מאפייני ההתפתחות המוטורית של קטינים וקשישים והתאמתם לאימון הגופני בח"כ.

ב. ניתוח הצרכים הייחודיים של כושר גופני במאמצים שונים,

    ע"פ המודל 5X5.

ג. עקרונות האימון הגופני לשיפור מרכיבי הכושר השונים.

ד. שיטות אימון* ומסגרות פעילות לפיתוח מרכיבי הכושר השונים, כגון:

    במרכיבי הכושר היסודיים:

1. כוח - באמצעות משקולות, מכשירי עזר ומשקל הגוף

2. סבולת - ריצת שדה, פארטלק, אינטרוולים, ניווט בטבע וכד'

3. גמישות - שיטות סטטית ודינמית

4. מהירות - ע"פ שיטת החזרות

5. קואורדינציה - באמצעות משחקים ואמצעי עזר שונים ותרגול

    אלמנטים תנועתיים ספציפיים

במרכיבי כושר המשולבים:

1. כוח-מתפרץ - ע"י פעולות כמו ניתורים, זריקות וכד' והשיטה

    הפלִיומטרית

2. זריזות - משחקי זריזות ותרגול קטעי זריזות בענפי ספורט שונים

3. סבולת-מהירות - אינטרוולים לפרקי זמן משתנים

4. סבולת-כוח - אימון עליות, מסלול מכשולים וכד'

ה. עקרונות בתכנון תוכנית אימונים שנתית.

ו. שיטות למדידה, להערכה ולמעקב על מרכיבי הכושר השונים

   בתנאי שדה.

ז. שילוב כושר גופני בגישה הכוללנית בחנ"ג.

ח. המלצות לאימון כח לקטינים ומבוגרים וקשישים בהתאם לצרכיהם האישיים, יכולותיהם ומיגבלותיהם.

* יודגשו הענפים תוך נגיעה ספציפית לספורט הנשים.


דרכי הוראה

     ההרצאות עיוניות

2.   צפייה בסרטים מקצועיים

3.   עיון בספרות מקצועית

4.   ניתוח מיומנויות

5.   עבודת גמר כתובה ובניית מצגת


קהל יעד

סטודנטים שנה א' חנ"ג

משלימים לתואר

תלמידי הסבה
חובות התלמיד

1. השתתפות פעילה בשיעורים

2. ביצוע תרגילים

3. נתוח מיומנויות ומרכיבי כושר

3. הגשת מצגת בהתאם לדף ההנחיות


הערכת התלמיד

בניית מצגת- בהתאם לדף הנחיות  80% או בחינה

השתתפות פעילה בשיעורים - 20%

עבודה שתוגש לבדיקה בטרם ההגשה הסופית 10 נק' פחות!

תיקון חוזר של העבודה 10 נק' פחות.


ביבליוגרפיה

חובה

1.       מדעי האימון, מקראה לקורסי מדריכים, רמה א'. (1998). הוצ' ביה"ס למאמנים ולמדריכים, מכון וינגייט,נתניה.

2.       גלעד, ע. שלו, ר. (1995). "אימון תכליתי". הוצ' ביה"ס למאמנים ולמדריכים, מכון וינגייט,נתניה.

3.        פנחס, י. 2010. המדריך השלם לפעילות בחדר הכושר.מהדורה שלישית ומורחבת. ת"א: הוצאה עצמית.

4.       שלו, ר. (2002). "תורת האימון – מקראה לקורסי מדריכים". הוצ' ביה"ס למאמנים ולמדריכים, מכון וינגייט,נתניה. 

רשות

1.        אונורה, ק. 2006. בשבח האיטיות. אור יהודה: כנרת, זמורה-ביתן, דביר – מוציאים לאור.

2.        ביילי, ק. 1995. כושר בלי קושי. תל-אביב: הוצאת מטר.

3.        בר-אור, ע. ואחרים. 1985. תורת הכושר הגופני. נתניה: מכון וינגייט.

4.        ברספורד-קוק. 1989. עיסוי לריפוי ולהרפיה. תל-אביב: אור-עם.

5.        גרוז'ינובסקי, ע. 1996. הליכה ללב בריא. ת"א: צ'ריקובר מוציאים לאור.

6.        דייויס, ק. ודייויס, א. 2005. די לכאב! מה שהרופא שלך אינו יודע, עלול להרוג אותך מכאבים. ר"ג: פוקוס.

7.        החיים הטובים: אנציקלופדיה לסגנון חיים ולבריאות המשפחה. 1990. ת"א: ספרית מעריב.

8.        היימן, מ. וליפוניס, מ. 2005. בריא לתמיד (התוכנית בת 6 השבועות שתעשה אתכם בריאים יותר לכל ימי חייכם). ר"ג: פוקוס.

9.        המדריך לבריאות המשפחה. 1993. תל-אביב: עם עובד.

10.     ולציקר, מ. 2002. לבריאות מכל הלב. משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים; הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל, המח' להוראת הטכנולוגיה והמדעים; מל"מ - המרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי ע"ש עמוס דה שליט.

11.     זהר, ע. ושפירא, י. 1979. הגוף ותפקודו. אנטומיה, פיסיולוגיה, תזונה. תל-אביב: עם עובד.

12.     זולברג, ג. 2004. יציבה ותנועה, ליקויי יציבה ומגבלות מערכת התנועה, אבחון מניעה וטיפול. ישראל: גיל זולברג.

13.     ידע, עמדות והתנהגות בריאותית בישראל 2000-2002. משרד הבריאות, המרכז הישראלי לבקרת מחלות והמחלקה לחינוך וקידום בריאות.

14.     לוין-ריכטר, ד. (עורך מדעי). 1992. אנציקלופדיה לבריאות המשפחה, המדריך הרפואי החדיש והשלם. ב - 4 כרכים. תל-אביב: דביר.

15.     מב"ת – סקר מצב בריאות ותזונה לאומי ראשון 1999-2001. 2003. משרד הבריאות, המרכז הישראלי לבקרת מחלות ושירותי המזון והתזונה.

16.     מזרחי, א. 2003. לחיות בריא (חיים, בריאות, רפואה וחולי בראייה ההוליסטית). ר"ג: פוקוס.

17.     מיטרני, ר. 1993. פציעות ספורט. נתניה: מכון וינגייט.

18.     מצב הבריאות בישראל. 1999. משרד הבריאות, המרכז הישראלי לבקרת מחלות.

19.     מקל, י. 2005. כושר גופני - רקע פיזיולוגי, שיטות אימון ודרכים לפיתוח הכושר הגופני. נתניה: מכון וינגייט.

20.     נייס, ש. וענבר, ע. 2003. הפיזיולוגיה של המאמץ. ר"ג: פוקוס.

21.     סטראנד, ר. 2004. מה שהרופא שלך אינו יודע על רפואה תזונתית עלול להרוג אותך. ר"ג: פוקוס.

 

22.     סירס, א. 2005. לב בריא – המדריך החדש (כיצד לחזק את הלב ולהבריאו ללא דיאטות מלאכותיות, ללא תרופות מסוכנות וללא פעילות אירובית חסרת תועלת). ר"ג: פוקוס.

 

23.     סירס, ב. 1995. המסע אל שיא הכושר. ת"א: מטר.

24.     סרוואן-שרייבר, ד. 2004. ללא פרויד, ללא פרוזאק (דרכים חדשות לטיפול במצבי לחץ, חרדה ודיכאון). תל-אביב: מטר.

25.     פוקס, צ. 1990. פיתוח הגוף ועיצובו. תל-אביב: מסדה.

27.     קניץ, מ. 1993. כוח הגוף. נתניה: מכון וינגייט.

28.     קניץ, מ. 2004. כושר וגוף. ת"א: מנטור.

29.     קרני, י. 2005. דרך הכושר לחיים (תזונה נכונה לפעילות גופנית והרזיה). אור יהודה: כנרת.

30.     רובינשטיין, א. 2006. הכול על הלב (איך לשמור על לב בריא). ת"א: אריה ניר.

31.     רוטשטיין, א. 1992. ביולוגיה ופיסיולוגיה של האדם במאמץ. נתניה: מכון וינגייט.

32.     רייפמן-לויצקי, ש. 2003. לא על השריר לבדו (עקרונות ותרגילים למפרקים ולשרירים). ר"ג: פוקוס.

33.     רסקין, ה. 1982. גוף פעיל, גוף בריא. תל-אביב: זמורה ביתן.

34.     רסקין, ה. 1990. פעילות גופנית למבוגרים (השמנת יתר ועודף משקל). ירושלים: אקדמון, האוניברסיטה העברית.

35.     רסקין, ה. 2002. פעילות גופנית ובריאות הציבור. ירושלים: מגנס.

36.     רסקין, ה. 2004. אורח חיים בריא (חינוך גופני, קידום בריאות, ספורט, פנאי ונופש). אסופת מאמרים (1966-2002). ירושלים: משפחת רסקין.

חובה

1. Pinchas, Y. (2012). The Complete Holistic Guide to Working Out in the Gym. Contento De Semrik, USA.

רשות

1.      Alter, M. 1996. Science of  Flexibility. Champaign, Illinois: Human Kinetics Books.

2.      American College of sports Medicine. 1986. Guidlines for Exercise Testing and Prescription. Lea & Felriger, Philadelphia.

3.      Anderson, B.1985. Stretching. Bolinas, California: Shelter Publication Inc.

4.      Baechle, T. 1994. Essentials of Strength Training and Conditioning. Champaign,Illinois: Human Kinetics Books.

5.      Bompa, T. 1994. Theory  and Methodology of Training . Dubuque, Iowa: Kendell/Hunt Publishing NG CO.

6.      Cooper, P. 1985. Aerobics Theory and Practice. Sherman Oabs, Ca.: Aerobics and            Fitness Association of America.

7.      Corlin, C., Lindsey, R. 1988. Concepts of  Physical Fitness. Dubuque: Williams C.Brown.               

8.      Darden, E. 1977.  Strength-training Principles. Winter Park. Florida: Anna Publishing Inc.

9.      Flech, S.J. 1987. Designing  Ressistance training Programs. Champaign, Illinois: Human Kinetics Books..

10. Fox, E. et al. 1987. Bases of  Fitness. New-York: Macmillan.

11. Franks, D., Howley, E. 1989. Fitness Leader’s . Champaign, Illinois: Human Kinetics Books.

12. Hatfield, F.C. & Krotee, N.L. 1978. Weight Training for Fitness and Athletics. Dubuque,  Iowa: Kendell/Hunt Publishing NG CO.

13. Heyward, V. 1991. Advanced Fitness Assessments & Exercise Prescription. Champaign, Illinois: Human Kinetics Books.

14. Paffenlarger, R.S. & Olsen, E. 1996. Life Fit. Champaign, Illinois: Human Kinetics  Books.

15. Parks, J.B & Zanger, B.R. 1990. Sport  Fitness Management.
הדפס סילבוס