תוכנה לניהול מכללות העתק טקסט בלבד מכללת סמינר הקיבוצים
9/27/2020 שעות שבועיות שנתי 2 שנת לימוד 2014

ניהול כיתת האנגלית

14106244014ש'01
  ד"ר מרב בדש
 אופי הקורס
 שעור
חובת נוכחות
 חובת נוכחות


אין חובת מבחן
תקציר

Every teacher dreams of having the perfect classroom where every student enjoys learning, and respects the teacher. Dream world? Maybe, but some teachers do manage to run a classroom effectively and efficiently without constantly struggling with behavior problems. This course discusses aspects of proper classroom management.


מטרות הקורס

·         To learn strategies that will help you be a better classroom manager
Recognize what makes an effective teacher.

·         Identify characteristics and strategies for creating a positive classroom environment.

·         Create a lesson plan that manages time effectively and actively engages students.

·         Identify learning and teaching styles and how they affect classroom management.


הנושאים
  • Discipline in the classroom: The Extent of the Problem; You Are Not Alone! 
  • Management strategies: effective seating arrangements and classroom procedures
  • Cooperative principles in the classroom (Grice's maxims)

Challenging behaviors: simulations and case study analysis 

  • Classroom talk time: TTT, STT, "wait time" - students' presentations
  • Non verbal communication in the classroom 
  • Management Observation Sheets

דרכי הוראה

Lectures, class discussions, pair / group work.

Topics will be supported by a range of authentic transcripts/ models/ videos from classroom discourse and involve students' active participation and presentations.


קהל יעד
students who want to be familiar with classroom management techniques
חובות התלמיד

הערכת התלמיד

Attendance,reading and class participation: 10%

Assignments,group work and homework 45%

Minipresentations - TTT & STT 20%

Ashort paper 25%


ביבליוגרפיה

Selected articles in the library

Websites

הדפס סילבוס