תוכנה לניהול מכללות העתק טקסט בלבד מכללת סמינר הקיבוצים
9/27/2020 שעות שבועיות שנתי 2 שנת לימוד 2014

מורפולוגיה ולקסיקון

14106242062ש'01
  ד"ר דפנה יצחקי
 אופי הקורס
 שעור
חובת נוכחות
 חובת נוכחות
ע"פ מדיניות המגמה

חובת מבחן
תקציר

The course will provide an introduction to English Morphology – the study of the internal structure of words.

The basic questions the course will answer:

         What are words and how are they formed?

         How are more complex words built up from simpler parts?

         What are the basic building blocks in the formation of complex words? 


מטרות הקורס

Course aims

·         The students will be introduced to the field of English morphology

·         The students will acquire basic morphological terms and concepts: morpheme, inflectional morphology and derivational morphology


הנושאים

#

Date

Topic

Reading

1

October 15

Introduction – overview of course topics and requirements

 

2

October

22

The Morpheme (1)

 

Fromkin – p. 38-47

3

October 29

The Morpheme (2)

 

Ogradi study guide  p. 73-76

4

November 5

Inflectional and Derivational Morphology (1)

 

Fromkin– p. 46-53

5

November 12

Inflectional and Derivational Morphology

 (2)

 

6

November 19

Quiz

 

7

November 26

More Inflectional and Derivational Morphology

Fromkin p. 56-59

Ogradi p.157-8

 

8

December 3

Hierarchical structure of words

Fromkin p.53-56

Ogradi study guide p.77-79

 

9

December 10

Compounds

Fromkin p.60-63

p.147-150

Ogradi study guide – p.82-3

Ogradi book

10

December 17

Other ways of creating words (1)

Fromkin p.500-507

Ogradi book – p. 151-155

Ogradi study book – 91-92

11

December 24

Other ways of creating words (2)

 

12

December 31

Historical Sources 

Stockwell & Minkova 2001

13

January 7

Morphology and SLA

 

To be announced

14

January 14

Summary

 


דרכי הוראה
Lectures
קהל יעד
סטודנטים במסלול להוראת אנגלית
חובות התלמיד

Grading

Home assignments – 20%

Midterm – 30%

Final exam – 50%


הערכת התלמיד

ביבליוגרפיה

Required (according to the pages stated in the table above)

Fromkin Victoria, Rodman Robert and Hyams Nina (2010). An introduction to language. Boston, MA: Wadsworth. 9th edition.

O'Grady William, John Archibald, Mark Aronoff, Janie Rees-Miller (2010) Contemporary Linguistics (Study Guide). Bedford, Boston MA. 6th Edition.

Stockwell, R. P & D. Minkova (2001) English Words: History and Structure. Cambridge University Press.

Recommended

Akmajian Adrian (2001) Linguistics: An introduction to language and communication. Cambridge: MIT Press. Fifth Edition. Ch. 2

Carstairs-McCarthy, Andrew (2002) An introduction to English morphology: words and their structure. Edinburgh: Edinburgh University Press [Ch. 2-6, ch.9]

Lieber, Rochelle (2010) Introducing morphology. Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press. Ch. 1 

הדפס סילבוס