תוכנה לניהול מכללות העתק טקסט בלבד מכללת סמינר הקיבוצים
9/27/2020 שעות שבועיות שנתי 2 שנת לימוד 2014

(שנה ב')מיומנות שפה

14106242040שת02
  ד"ר אקי שגב מילר
 אופי הקורס
 שעור ותרגיל
חובת נוכחות
 חובת נוכחות


אין חובת מבחן
תקציר

Reading and writing have for the last three decades been conceived of as similar processes. However, the theoretical and research connections of the two are rarely implemented in the EFL classroom. The purpose of the course is to offer English sophomores explicit instruction of these processes in order to promote their ability to read academic texts relevant to their discipline (from professional journals as well as from the reading lists of their other courses) and to perform writing tasks based on these. It is hoped that they will eventually carry this knowledge over to their learning in other courses as well as to their teaching.

 

The students will acquire interdisciplinary knowledge of theories and research of

(1) the requirements of textual coherence; and of (2) the processes underlying the performance of reading-writing tasks: Summaries and syntheses.

 

The students will implement this knowledge in their performance of relevant and authentic tasks. 


מטרות הקורס

הנושאים

1)      Literature review

 

      Reading-writing connections; reading and writing school tasks

 

2)      The course journal

 

3)      The performance of academic tasks

 

     Reading, summarizing, and synthesizing strategies

 

4)      The evaluation of final products


דרכי הוראה

קהל יעד

חובות התלמיד

1)      Active participation in discussions, workshops, and individual conferences

2)      Weekly reading and writing tasks [50%].

3)      Conducting a course journal [50%].


הערכת התלמיד

ביבליוגרפיה
הדפס סילבוס