תוכנה לניהול מכללות העתק טקסט בלבד מכללת סמינר הקיבוצים
9/27/2020 שעות שבועיות שנתי 2 שנת לימוד 2011

סוגיות בדרכי הוראת אנגלית

11124123010ה'01
  ד"ר חדוה ויטל
 אופי הקורס
 הדרכה פדגוגית
חובת נוכחות
 חובת נוכחות
students should attend all lessons

אין חובת מבחן
תקציר

This is an eclectic course. It reviews the subjects taught in year one and two and presents it in a practical and relevant way. Topics such as lesson plans become long term planning, each skill is presented as a package of skills, and the theory of behaviorism becomes the center of discipline and class management. Each lesson begins with a task or a field experience and topics related to that are presented. There are also 10 central topics that will be dealt with over the year.


מטרות הקורס
turn theory to teaching pracitcalities.
הנושאים

Long term planning

Class discipline

Heterogeneous class

Learning centers in the classroom

Story telling

Technology in the classroom

Using video in the classroom

Dealing with parents

How to start /end the year

Assessment and evaluation in the classroom

Integrated skills

Using the news as a teaching item

Teaching vocabulary  

 


דרכי הוראה

students presentaions

work shops

lectures

 


קהל יעד

חובות התלמיד

tasks will be given every 2 weeks

 


הערכת התלמיד

task preparation and presentation

class participation


ביבליוגרפיה
הדפס סילבוס