תוכנה לניהול מכללות העתק טקסט בלבד מכללת סמינר הקיבוצים
9/27/2020 שעות שבועיות שנתי 2 שנת לימוד 2011

ספרות אנגלית במבט תרבותי

11106242025ש'01
  ד"ר איימי גרנאי
 אופי הקורס
 שעור
חובת נוכחות
 חובת נוכחות


חובת מבחן
תקציר

This course aims to familiarize the student with English literature and culture from its earliest beginnings through the early nineteenth century. We will read prose and poetry of different historical periods -- from  Medieval times, and through the Renaissance, the Enlightenment and the Romantic era We will examine historical , cultural and literary contexts and developments and examine the writings of the major authors whose works shaped and reflected the thinking of their times.


מטרות הקורס

The aim of the course is for the student to gain familiarity with key literary texts of English literature from the Medieval period through the Romantic era  -- to be able to discuss and analyze these texts through an awareness of major themes, historical contexts and linguistic developments.


הנושאים

The authors studied in the course will include the Beowulf poet, Chaucer, Shakespeare, John Donne, Milton, Swift, Pope, Charlotte Smith, Mary Robinson, Wordsworth,  Coleridge and Shelley.   


דרכי הוראה

The lessons will be based on lectures, close readings of the texts and class discussion. 


קהל יעד

חובות התלמיד

Attendance, weekly reading, and class discussion. Likewise, there will be one midterm assignment to be done at home, plus a final exam.


הערכת התלמיד

Midterm assignment - 40%

Final exam - 50%

Attendance and participation - 10%


ביבליוגרפיה
הדפס סילבוס