תוכנה לניהול מכללות העתק טקסט בלבד מכללת סמינר הקיבוצים
9/27/2020 שעות שבועיות שנתי 2 שנת לימוד 2011

ניתוח דרמה

11106241016ש'01
  ד"ר איימי גרנאי
 אופי הקורס
 שעור
חובת נוכחות
 חובת נוכחות


חובת מבחן
תקציר

This course will introduce the student to English drama. We will read three plays from different historical periods and explore the development of the genre. We will read plays by Shakespeare, Anton Chekhov, Arthur Miller and Susan Glaspell.


מטרות הקורס

The aim of the course is to familiarize the student with important works of drama written in English in different historical periods. The student will be be introduced to different dramatic elements such as prologue, epilogue and monolgue, dramatic irony and the tension between stage and page, text and performance. The aim of the course includes the exposure to Shakespearean English and tools with which to understand and interpret it. .


הנושאים

In this course we will read three English plays written in different historical periods.

 

Susan Glaspell, *Trifles*

 

Anton Chekhov, *The Bear*

 

Arthur Miller, *The Crucible*

William Shakespeare, *Romeo and Juliet*

 

We will also view *Romeo and Juliet* in France Zefirelli's screen adaptation.


דרכי הוראה

The lessons will be based on lectures and class discussions. There will be a take-home assignment and a final exam.


קהל יעד

חובות התלמיד

The student is required to attend the lessons, to read the assignments in the course booklet in advance of the lesson and to participate in class discussions.


הערכת התלמיד

The final grade will be determined as follows:

50% - final exam

40% midterm assignment

10% -  attendance and participation


ביבליוגרפיה
הדפס סילבוס