תוכנה לניהול מכללות העתק טקסט בלבד מכללת סמינר הקיבוצים
4/23/2018 שעות שבועיות שנתי 2 שנת לימוד 2009

נושאים במתמטיקה

09108723035ש'01
  ד"ר אולגה פלקסין
 אופי הקורס
 שעור
חובת נוכחות
 חובת נוכחות
על פי תקנון המכללה


תקציר
הנושאים הנדונים בקורס תופסים מקום משמעותי וחשוב בהשקלה המתמטית  כי מצד אחד הם כוללים הכרות עם המושגים המתמטיים בעלי שימוש רחב בחיי היום יום ויחד עם זאת הם סוללים דרך לחשיבה מופשטת הפותחת דלת לעולם של המתמטיקה המודרנית . כל הנושאים כלואים בתכנית הלימודים במתמטיקה לבית ספר יסודי ובמסגרת הקורס נדונות גם הדרכים הדידקטיות להוראתם של הנושאים לשכבות גיל שונות.
מטרות הקורס

* העמקת הידע המתמטי של פרקי הלימוד בכיתות היסוד בבית הספר היסודי.

* הכשרת תלמיד שהינו בעל ידע בסיסי במתמטיקה, ומסוגל להתאים את עצמו לשינויים ולהתפתחות המתמדת בתוכניות הלימוד.

* הכרת פעילויות המביאות לפיתוח חשיבה מתמטית והרגלי עבודה שיטתית והקניית כלים דידקטיים לפיתוחם.

* פיתוח חשיבה מתמטית בנושאים הנדונים בקורס.


הנושאים

א. . סימטריה וטרנספורמציות איזומטריות.

ב. מצולעים.

ג. קומבינטוריקה

ד. הסתברות

ה. פתרון בעיות אתגר בנושאים שונים.


דרכי הוראה
הרצאות ותרגול
קהל יעד

חובות התלמיד
מבחן בסוף הסמסטר, הכנת שעורי בית, השתתפות פעילה בשעורים
הערכת התלמיד

ציון המבחן יהווה 90%-100% מהציון הסופי

הציון הסופי יוכל להכיל עד 10% של הערכת המורה


ביבליוגרפיה

אביטל, ש.(1991) מתמטיקה בהנאה. הוצאת עם עובד, ת"א.

אלברט, ג. לינצ'בסקי, ל. כהן, נ. (1992). הוראת הגיאומטריה בביה"ס היסודי.

    מכון מופ"ת

גזית, א. (1996) חושבים לענין. הוצאת מסדה.

גינזבורג,א. (1968). פרקי חזרה בחשבון, 1,2,3.

הטלויזיה החינוכית הישראלית (1998). מת-קט משדרי העשרה לגיל הרך.

עדן, מ. (תשל"ב).הקניית מושגי יסוד מתמטיים בגני הילדים.

      הד החינוך. ל"ו ,עמ' 230-248.

משרד החינוך והתרבות (1988). תוכנית הלימודים במתמטיקה מגן הילדים - כתה ו'

     האגף לתוכניות לימודים.

 קליין, מ. (1996) ראשית, שפת משחקים ומדע לילדים. הוצאת גן אדם.
· קליין, מ. (1996) אתגרים למחשבה. הוצאת גן אדם.

פטקין, ד., לבנברג, א. (2003). הנדסת המישור, חלק א ו-ב

      הוצאת רכגולד וז'ק, ת"א.

פטקין, ד. מלאת, ש. עזר, ח. (2003). מספרים מהסיפורים הוצאת רכגולד.

שטכל, פ. (1984) תכנית הלימודים לגיל הרך, מסדה.

הדפס סילבוס