תוכנה לניהול מכללות העתק טקסט בלבד מכללת סמינר הקיבוצים
5/26/2018 שעות שבועיות שנתי 2 שנת לימוד 2009

מתמטיקה

09108721000ש'01
  קירה פטריק
 אופי הקורס
 שעור
חובת נוכחות
 חובת נוכחותתקציר

יילמדו הנושאים: השלמות בחשבון, קבוצות, פעולות ומספרים, התאמות - פונקציות, מבוא לתורת המספרים.


מטרות הקורס
הכשרת תלמיד:
* השולט בחומר-הלימוד בביה"ס היסודי.
* הינו בעל ידע בסיסי במתמטיקה, ומסוגל להתאים עצמו לשינויים ולהתפתחות המתמדת
  בתוכניות-הלימוד.
* מגלה עניין במקצוע המתמטיקה ורצון לעסוק בו, תוך כוונה שיידע לטפח חיבה למקצוע אצל
   תלמידיו.


הנושאים
א. מבוא 

ב. השלמות בחשבון וחזרה
  - שברים פשוטים, עשרוניים, אחוזים.
  - חוקי פעולות החשבון, סדר-פעולות.
  - תכונות ה - 0.
  - שברים עשרוניים אין-סופיים מחזוריים.

ג. מספרים, קבוצות ופעולות
  - דיון בקבוצות המספרים: הטבעיים, השלמים, הרציונליים, האי-רציונלים   והממשיים.
  - ציר המספרים, מקום המספר בציר המספרים.
  - יחסים הדדיים בין הקבוצות הנ"ל וקבוצות כלשהן (סופיות ואין-סופיות).
  - פעולות בקבוצות, דיאגרמות-ואן.
  - עוצמה של קבוצה סופית.

ד. התאמות, פונקציות וגרפים
  - התאמות בין קבוצות.
  - מושג הפונקציה, פונקציית-על ופונקציה חח"ע.
  - תיאור גראפי של פונקציה.

ה. מבוא לתורת המספרים
  - המספרים הראשוניים וייחודם. נפה של ארתוסטנס. משפט של אוקלידס.
  - מספרים פריקים, פירוק לגורמים ראשוניים, משפט חד-ערכיות-הפירוק (ללא הוכחה).
  - בעיות "פתוחות" במתמטיקה, מספרים ראשוניים תאומים, מספר משוכלל, השערת גולדבך.
  - סימני התחלקות והוכחתם, שימושים.
  - הממג"ב והכמק"ב ודרכים שונות לחישובם.דרכי הוראה
ההוראה נעשית בהתאמה לתוכנית-הלימודים בביה"ס היסודי: תירגול, עבודה בקבוצות, עבודה יחידנית, הרצאות. בנושאים מתאימים מוצגים תשדירי טלוויזיה נבחרים, הצגת ספרי לימוד שונים, עזרי הלימוד והמשחקים הלימודיים.
קהל יעד
מסלול יסודי, גיל הרך, גננות, חינוך מיוחד, חינוך יצירתי.
חובות התלמיד
- הכנת שעורי בית, עבודות סיכום בנושאים נלמדים.
- עמידה בהצלחה בבחינות.


הערכת התלמיד

חובות התלמיד ואופן הערכת התלמיד

 סמסטר א'

 סמסטר ב'

מבחן / עבודות

90%

90%

תרגילים והערכת המורה

10%

10%


ביבליוגרפיה

אביטל, ש. (1991). מתמטיקה בהנאה. עם עובד, תל אביב.
אבירי, ח. (תש"ל). יסודות המתמטיקה המודרנית, משלב.
ארצי, א., ליבוביץ, ד. דכטר, ר. טאומן, י. ויעקבי, ד. (1976). אשנב למתמטיקה. יחידות 12-1, תל אביב. האוניברסיטה הפתוחה.
בורק, ש. חוברות-עבודה-משחקים מתמטיים, משחקי חשבון, משחקים לוגיים.
ברש, א., תירוש, ד., פישביין, א., אזהרי, נ., קליין, ר., ושני, ב. (1994). שברים ופעולות בהם. יחידות הוראה. בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.
גינזבורג, אביטל, (1968). פרקי חזרה מרחבים בחשבון, 3,2,1,.
חייט, א. (1999). מתמטיקה בדידה - קבוצות ויחסים (למורה/לתלמיד). מכון מופ"ת, תל אביב.
משלר, מ. (1973). אלגברה לשנת הלימודים השמינית. עם עובד, תל אביב.
סקידל, ע. בעיות, חידות ושעשועים. אגף תוכניות לימוד משרד החינוך, תשל"ז.
פרנקל, הלוי, א. מבוא למתמטיקה. מסדה, תשכ"ט.
קליין, ר., פישביין, א., תירוש, ד., ברש, א. ואזהרי, נ. (1996). מספרים טבעיים ופעולות בהם. יחידות הוראה במתמטיקה ובהוראתה להכשרת מורים בבתי ספר יסודיים. בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.
קליין, ר., פישביין, א., תירוש, ד., ברש, א. ואזהרי, נ. (1996). מספרים עשרוניים ופעולות בהם. יחידות הוראה במתמטיקה ובהוראתה להכשרת מורים בבתי ספר יסודיים. בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.
רחלבסקי, ב. חשבון והנדסה, מבחר תרגילים ובעיות לעבודה עצמית בכיתה ובבית. עמיחי.
שפי, י. וקסלר, ב.(1998). יסודות המתמטיקה (מדריך למורה/חוברת לתלמיד). מכון מופ"ת, תל אביב.
תירוש, ד. (1996). מתמטיקה מחקר והוראה. מופת, ת"א.
מתמטיקה בגן הילדים ובביה"ס היסודי, תכנית-לימודים, משרד החינוך והתרבות.
ספרי הלימוד למתמטיקה לביה"ס יסודי + המדריך למורה (לפי התכניות השונות).
מכון וייצמן. מתמטיקה לחטיבת הביניים, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן, רחובות  (הנושאים המתאימים).

שושני, י. (2001) "יופי של צבעים וצלילים", גליליאו, גליון 44, עמ' 40-46.

ריס, מ. (2001) "ששת מספרי הבריאה", גליליאו, גליון 44, עמ' 47-51.

סינג, ס. (1997) המשפט האחרון של פרמה. הוצאת ידיעות אחרונות.

ליביו, מ. (2003) חיתוך הזהב. הוצאת אריה ניר.

סטנמרק, ג'ין, מתמטיקה זה משחק ילדים. הוצאת קיפוד

קליין, משה, ראשית. הוצאת גן-אדם.

קליין, משה, אתגרים למחשבה. הוצאת גן-אדם.

עמית מ., ברגמן ר., שכטר מ. אלגברה ואנליזה : גישה אינטגרטיבית. תיאוריה ותרגילים. המרכז להוראת המדעים והטכנולוגיה. אוניברסיטת בן גוריון בנגב. המכללה האקדמית להנדסה בנגב. 2003

 

 

ARITHMETIC TEACHER. N.C.T.M.

MATHEMATICS TEACHER. N.C.T.M.
Lipschutz, (1964). Set Theory. Schaum Publishing, Co.

 

 

הדפס סילבוס
מבחן לדוגמה