תוכנה לניהול מכללות העתק טקסט בלבד מכללת סמינר הקיבוצים
6/18/2018 שעות שבועיות שנתי 2 שנת לימוד 2008

התפתחות שפה

08107231005ש'01
  צור בתיה
 אופי הקורס
 שעור
חובת נוכחות
 חובת נוכחותתקציר

הקורס ידון בשלבי ההתפתחות השונים של התקשורת, הדיבור והשפה, בגישות השונות המסבירות את רכישת השפה והדיבור אצל הילדים ובדרכים להעשרת השפה ולטיפוחה.


מטרות הקורס
 

* הקניית ידע הקשור לתפקוד מערכת הדיבור והשפה ולשלבי התפתחותה אצל הילדים 

* הבנת הקשר בין התפתחות שפה ודיבור לבין תחומי התפתחות אחרים

* נתינת כלים להערכת שפה ולטיפוחה

 


הנושאים
 

תקשורת, שפה ודיבור - מבוא ורקע כללי

התפתחות השפה והדיבור אצל הילדים - שלבי הרכישה

יכולת השיח והסיפור אצל ילדים

גישות המתייחסות לרכישת השפה והדיבור

מבנה המערכת השפתית: המרכיבים הפונולוגיים, המורפו-סינטקטיים, הסמנטיים והפרגמטיים

הקשר בין התפתחות השפה והדיבור להתפתחות מערכות אחרות אצל הילדים בגיל הרך

דרכי איתור של בעיות דיבור ושפה

העשרת שפה ודיבור וטיפוחה הגיל הרך


דרכי הוראה
 

שיעורים מלווים בהדגמות של התנהגות תקשורתית

ניתוחים של מדגמי שפה


קהל יעד
תלמידי מסלול חינוך מיוחד
חובות התלמיד
 

הגשת תרגילים ומבחן מסכם


הערכת התלמיד
על פי מילוי החובות בקורס
ביבליוגרפיה
 • אדמס, מ. י. פורמן, ב. ר. לונדברג, א., בילר, א. (2001). טיפוח מודעות פונולוגית בקרב ילדים. מסדה.
 • אולשטיין, ע. (1998). שפה נוספת בגיל הרך. הד הגן, 62, 392- 395.
 • אולשטיין, ע. (1991). עברית שפה קשה גם לילדי הגן. הד הגן, נ"ה, 233-237.
 • ארם, ד. (1998). אמהות לילדי גן מלמדות את ילדיהן לכתוב: ניתוח בעיר פיתוח של הקשרים בין המיצב, אוריינות האם, הסביבה האוריינית ותיווך האם לבין התפקוד האורייני של הילד. עבודת דוקטורט, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב.
 • בלום-קולקה, ש. (1997). שיח ארוחות: דפוסי חיברות וחברתיות בשיח המשפחתי. דברים אחדים, כתב-עת לעניני תקשורת, תרבות וחברה, 2, 148-149.
 • בר און, ע. .(2000)המציאות הפסיכולינגוויסטית של השורש אצל ילדים ומבוגרים: היבטים סמנטיים, פונולוגיים-צורניים ואורתוגרפיים. עבודת מ"א, החוג להפרעות בתקשורת, אוניברסיטת תל אביב.
 • ברד,  נ. (2000). התפתחות הידע המורפולוגי, האורטוגראפי והפונולוגי על אותיות שורש ועל שמות אותיות בשפה העברית ותרומתה לתהליך רכישת הכתיבה אצל ילדי כיתה א'. עבודת מחקר לתואר שני, בית ספר לחינוך, אוניברסיטת תל- אביב.
 • גורלניק, א., רום, א. (1993). מבחן סינון שפה לילדים דוברי עברית בגיל טרום בית-ספר. האדם  וסביבו- ירחון מכללת סמינר הקיבוצים, 105–124.
 • גייגר, ו. (2000).  תכנית הוראתית- טיפולית המשלבת הומור לשוני לפיתוח המודעות הלשונית בגיל בית הספר: מחקר התערבות. עבודת מ"א, החוג להפרעות בתקשורת, אוניברסיטת תל אביב.
 • גלר-סדן, ס. (1990). התפתחות היכולת של ילדים לספר סיפורים בגילאים 3-4-5. עבודת גמר למ.א., ביה"ס להפרעות בתקשורת, אוניברסיטת ת"א.
 •   דויטש, ע. (1998). השפעת הקדמת הקריאה על ניצני האוריינות: השוואה בין ה"חדר" לגן ממלכתי. עבודת מחקר לתואר שני, בית ספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב.
 •    דורפמן, ס (2001). התפתחות כישורים פרגמאטיים של ילדים צעירים בשיחה משולשת. עבודת מ"א, החוג להפרעות בתקשורת, אוניברסיטת תל אביב.
 • האס, מ. (1990), פעוטות לומדים להשתמש בשפה. הוצאת אורנים, בית הספר לחינוך של התנועה הקיבוצית. 
 •   זידמן, א. (2000). הקשר בין התפתחות מודעות פונולוגית, מודעות מורפולוגית וכתיבה בקרב ילדי גן חובה וכיתה א'. עבודת מ"א, החוג להפרעות בתקשורת, אוניברסיטת תל אביב.
 • טובול, ג. (1993). מבחן ערנות פונולוגית ככלי ניבוי לרכישת הקריאה. עבודת מ.א., ביה”ס להפרעות בתקשורת, אוניברסיטת ת"א.
 • כצנברגר, א. (1994). היכולת לספר סיפור על-פי סידרת תמונות: היבטים קוגניטיביים, לשוניים והתפתחותיים. עבודת דוקטורט, אוניברסיטת ת"א.
 • לפידות, מ., ווהל, א., טובול, ג. (תשנ"ה). מבחן ערנות פונולוגית ככלי ניבוי לרכישת הקריאה. חלקת לשון, 19-20, עמ' 169-189.
 • סגל, מ. (2008). מה הסיפור? על התפתחות היכולת הנרטיבית. תל אביב: הוצאת מכון מופ"ת.
 • צור, ב. (תשס"ד). התפתחות יכולת האזכור בהקשרים נרטיביים שונים. חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה". אוניברסיטת בר-אילן.
 • קליין, פ.ש. (עורכת). (2000). תינוקות, טף, הורים ומטפלים: מחקרים בנושא בהתפתחות הילד בישראל.  רכס: הוצאה לאור.
 • קליין, פ.ש., גבעון ד. (עורכות). (2002). שפה, למידה ואוריינות בגיל הרך, רמות, אוניברסיטת תל אביב.
 • קרסנר מ', רייט, ג. א. (2000). כיצד לטפל בבעיות תקשורת בקרב ילדים בגיל הרך. קריית ביאליק: הוצאת "אח".
 • רביד, ד. (תשנ"א). שונות ושינוי בעברית החדשה, מלילות, בית ברל, 35-44.
 • רום, א., סגל, מ., צור, ב. (2003). ילד מה הוא אומר? על התפתחות השפה מלידה ועד שש. תל אביב: מופת.
 • רפופורט, מ. (1993). הקשר בין המשחק הסימבולי לבין התפתחות שפה בשלב הדו-מילי. עבודת גמר למ.א., ביה"ס להפרעות בתקשורת, אוניברסיטת ת"א.
 • שימרון, י. (1997). מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון. מאגנס ואוניברסיטת חיפה. 
 • שרוני י. (תש"ן). סוגיות בחינוך המיוחד,  האוניברסיטה הפתוחה, יחידה 4 , ת"א.
   
 • חוברת הד הגן (גיליון מיוחד), כסלו תשס"ד (דצמבר, 2003), חוברת ב, שנה ס"ח - עוסקת בהעשרת שפה.
 • Apperly I. A. Williams E., Williams J. (2004). Three to four year olds’ recognition that symbols have a stable meaning: pictures are understood before written words. Child Development, 75(5), 1510-1522.
 • Armon-lotem, S., Berman, R. A. (2003). The emergence of grammar: early verbs and beyond. Journal of Child Language, 30(4), 845-878.
 • Briggs M. H. (1998). Families talk: Building partnership for communicative change. Topics in Language Disorders, 18 (3), 71 - 84.
 • Berko-Gleason, J. (l993). The Development of language. New York: Macmillan.
 • Bloom, P. (Ed.). (1994). Language acquisition. Cambridge MA: MIT Press
 • Dixon, J. A., Marchman, V. A. (2007). Grammar and the lexicon: Developmental ordering in language acquisition. Child Development, 78(1), 190-212.
 • Ganea, P/ A., Megan, M. S. (2007). Infants' use of shared linguistic information to clarify ambiguous requests. Child Development, 78(2), 493-502.
 • Hall, N., Larson, J. & Marsh, J. (Eds.). (2003). Handbook of Early Childhood Literacy. London: Sage Publications.
 • Hoff, E. (2001). Language development. Wadsworth, U.S.A.
 • James S. L. (1990). Normal Language Acquisition. College Hill.
 • Locke J. L. (1996). Why do infants begin to talk? Language as an unintended consequence. Journal of Child Language, 23, 251-268.
 • McGregor, K. K., Sheng L., Smith B. (2005). The precious two-year old: status of lexicon and links to the gramma., Journal of Child Language, 32(3), 563-686.
 • Nguyen, S. P. & Murphy, G. L. (2003). An apple is more than just a fruit: Cross-classification in children’s concepts. Child Development, 74(6), 1783-1806.
 • Nippold, M. A. (Ed.). (1998). Later language development: The school-age and adolescent years. Austin, TX: Pro-Ed.
 • Owens Jr. (1992). Language development, MacMillan Pub.
 • Ravid, D. D. (1995). Language changes in child and adult Hebrew – A Psycholinguistic Perspective. Oxford: Oxford University Press.
 • Robinson, C. W., Sloutsky V. M. (2004). Auditory dominance & its change in the course of development. Child Development, 75(5), 1387-1401.
 • Valian, V., Aubry, S. (2005). When opportunity knocks twice: two-year old’ repetition of sentence subjects. Journal of Child Language, 32(3), 617-642.
 • Weist R. M. et al. (1997). The interaction of language and thought in children’s language acquisition: A cross-linguistic study. Journal of Child Language, 24, and 81-122.
הדפס סילבוס
מבחן לדוגמה
קישורים
שפה ותקשורת