תוכנה לניהול מכללות העתק טקסט בלבד מכללת סמינר הקיבוצים
6/16/2021 שעות שבועיות שנתי 2 שנת לימוד 2008

בלט קלאסי - מתחילים

08115569011שת01
  שמואלי חנקיס דינה
 אופי הקורס
 שעור ותרגיל
חובת נוכחות
 חובת נוכחות
מאחרים לא יורשו להכנס לשיעור. איחור יחשב לחיסור. חיסורים עד 20% כולל מקרי מחלה עם אישורים. למעלה מ20% חיסורים יש לעבור את הקורס פעם נוספת.


תקציר

שיעור בלט בעל מבנה מסורתי.

לימוד הטכניקה על יסודותיה והתפתחותה תוך מתן דגש על הביטים מתודיים.

הבנת האופן האישי לביצוע התנועות והתנוחות.

לימוד קבוצתי ואינדיבידואלי כאחד.

מעקב אחרי ההתפתחות האישית והתפתחות קבוצתית.

שיפור היכולת הגופנית בתחום הבלט.

תרגול ביצוע הבלט בתיאום עם המוסיקה המלווה.  מטרות הקורס

לימוד טכניקת הבלט הקלאסי תוך התייחסות למתודיקה.

הבנת יסודות הטכניקה הקלאסית וביצועה על פי נתונים אישיים של כל תלמיד/ה.

הכרת מבנה שיעור קלאסי על חלקיו השונים.

הקניית ידע בסיסי של השפה המקצועית.

 


הנושאים

תרגילי בר

Tendu en croise'

Tendus en Croix               

Demi Plie, Grand Plie, Battement Glisse 

Rond de Jamb a' Terre                       

Rond de Jamb en L'air                           

Frappe’

Fondu Degage'                                   

Grand Battement                                

Developpe’

תרגילי אמצע

pas deBourree

Pirouettes en Dehors

Balance’s

Adaje

Petits Sout

Echappe’s Sautes

Grand Saout

Port de Bras, Re’ve’rence

לימוד החזיתות השונות

שילובים בסיסיים ושילובים מתקדמים

 דרכי הוראה

שיעור קלאסי במבנה מסורתי, כשהמורה קובע את התרגילים לכל פרטיהם, והתלמידים מבצעים.

הארות, הערות ותיקונים כלליים ואישיים של המורה.

קריאת מאמרים בנוגע לאופן ביצוע נכון של הטכניקה הקלאסית.

שיעור עיוני בנושאים הנוגעים למבנה השיעור הקלאסי, עקרונות השיטה המיושמת על ידי לעומת שיטות אחרות, והסברים כלליים על הנושא.

תרגול בהתבוננות על עמיתים רוקדים, וכתיבת הערות.

 

מבחן מעשי בסיום השנה.

 קהל יעד

מסלול: מחול       

שם הקורס: בלט קלאסי

שנה: א', ב', ג', רמת מתחילים


חובות התלמיד

השתתפות מלאה ופעילה בשיעורים.

צפייה פרטית בצילומי הוידאו של הכתה, וכתיבת הערות.

כתיבת עבודה קצרה בנוגע למאמרים שייקראו.

לקיחת אחריות אישית ללמידה.

נקיטת צעדים לשמירה אישית  על מצב בריאותי המאפשר פעילות גופנית אינטנסיבית.

 


הערכת התלמיד
הערכת התלמיד

מספר נקודות מקסימלי

פרמטר להערכה

5

נוכחות

5

ארגון חיצוני (ציוד מתאים, הגעה בזמן וכו')

10

ארגון היציבה (יציבה טובה)

10

הבנת השפה על מרכיביה

15

תפיסה ויישום משפטי תנועה

10

עמידה בקריטריונים של הסגנון הקלאסי, על פי הקריטריונים של המורה

20

התקדמות אישית, על פי קריטריונים של המורה

15

בחינה

10

עבודה עיונית

100

סה"כ

 


ביבליוגרפיה

 פלדנקרייז, מ. (1972) שכלול היכולת הלכה למעשה, אל"ף תל אביב

 

Byrne, John (1995). Body Basics The Principles and Practice of Clasical

Technique, Some Notes for Teachers. The R.A.D. London.

International Encyclopedia of Dance, (1998) De Vos Audrey New York, Oxford University Press.

Cyril W. Beaumont & Idzikowski S. (1977),A Manuel of The Theory and Practice of Classical Theatrical Dancing. (Classical Ballet, Cechetti Method). London

Vaganova, Agripina (1969), Basic Principles of Classical Ballet Dover Publication, N.Y

 

Lawson, Joan (1975), Teaching Young Dancers Adam and Charles Black London

 

Warren Ward, G. (1996) The Art of Teaching Ballet,  U.P.F Florida

הדפס סילבוס