תוכנה לניהול מכללות העתק טקסט בלבד מכללת סמינר הקיבוצים
6/16/2021 שעות שבועיות שנתי 2 שנת לימוד 2008

מתודיקה של ה. מחול קלאסי ס"ב

08115563072ת'01
  שמואלי חנקיס דינה
 אופי הקורס
 תרגיל
חובת נוכחות
 חובת נוכחות
היעדרות לא תאפשר מתן ציון


תקציר

קורס סמסטריאלי בו ניתנים הכלים הרלוונטיים להוראת הבלט הקלאסי לגיל הצעיר עד חט"ב.

בניית סילבוס לקבוצות גיל והתפתחות ספציפיים.

לימוד עקרונות לבניית תרגילים ומשפטי תנועה.

תרגול שימוש במוסיקה והתאמתה לתרגיל הנדרש.

ליווי דילמות העולות במהלך ההוראה.

 


מטרות הקורס
 

ארגון הידע של דיסציפלינת הבלט הקלאסי להוראה לגילאים השונים.

הבנת היסודות להוראת הבלט הקלאסי.

התנסות ביישום מערכי שיעור לרמות גיל והתפתחות שונות.


הנושאים
 

בניית מערכי שיעור לגיל 6-12

הבנת הקשר בין המוסיקה המלווה והתרגיל המבוצע.

דיון בדילמות שעולות בשטח.

שימוש באמצעי הוראה.

לאן נשאף כמורים לבלט? מה המטרה הראשית ומה המשנית?

עקרונות ההתפתחות של תנועות מורכבות מתנועות פשוטות וממצבי יסוד.

כתיבת מערכי שיעור לרמות גיל והתפתחות שונות.

צפייה בוודאו ודיון בנצפה


דרכי הוראה
 

כתיבת מערכי שיעור

צפיה בשיעורים

הוראת תלמידי חט"ב

משובים ודיונים

פירוק תנועה מורכבת לגורמיה.

הכנת תרגילים המורכבים מאלמנטים פשוטים המתאימים לגיל צעיר.

צפייה בוידאו וניתוח

הוראת עמיתים בקבוצה

כתיבת עבודת סיכום לסיום הקורס.


קהל יעד
תלמידי מחול שנה ג'. 
חובות התלמיד
 

השתתפות מלאה ופעילה בשיעורים.

כתיבת מערכי שיעור.

לקיחת אחריות אישית ללמידה.

כתיבת חיבור לסיכום הקורס, כ-4 עמודים.

אין אפשרות להיעדרות משיעורים.


הערכת התלמיד

נוכחות - 20 נקודות

ארגון חיצוני (ציוד מתאים הגעה בזמן וכו') -10 נקודות

הבנת השפה על מרכיביה ושימוש במונחים מקצועיים - 20 נקודות

הבנת דרגות קושי בבניית תרגילים - 10 נקודות 

עמידה בקריטריונים של הדגמה נכונה -  15 נקודות

השתתפות בדיונים ובמשובים - 10 נקודות

עבודה עיונית -15 נקודות

 


ביבליוגרפיה
 

ורניק, עדי (1997). בלט קלאסי השיטה הרוסית בהשוואה לשיטה האנגלית. פרוייקט גמר, סמינר הקיבוצים.

לידור, רוני. (1994). התפתחות מוטורית בגיל הצעיר, מהדורה שניה ומורחבת, מכון וינגייט.

פלדנקרייז, משה (1967). שכלול היכולת הלכה למעשה, אל"ף בע"מ.

שדה, שרגא, ד"ר (1995). פסיכולוגיה התפתחותית והקשרה לעבודת המאמן, מקראה, מכון וינגייט.

שמואלי, דינה. (2000) מהו הקוריקולום המתאים ביותר לילדות וילדים, המעוניינים ללמוד מחול אמנותי, במסגרת שעות הפנאי, אחר הצהרים. קורס S301 תכניות לימודים, אוניברסיטת לידס, ירושלים.

 

Ashley, Merril, (1982), Video Dictionary of Clssical Ballet. New York

 Batson, Glenna (1999) The Alexander Technique: Its Role in Dance Training Internet,

Byrne, John (1995). Body Basics The Principles and Practice of Clasical

Technique, Some Notes for Teachers. The R.A.D. London.

Cyril W. Beaumont & Idzikowski S. (1977),A Manuel of The Theory and Practice of 

 

International Encyclopedia of Dance, (1998) De Vos Audrey New York, Oxford University Press.

Vaganova, Agripina (1969), Basic Principles of Classical Ballet Dover Publication,

N.Y.

Classical Theatrical Dancing. (Classical Ballet, Cechetti Method). London

הדפס סילבוס