תוכנה לניהול מכללות העתק טקסט בלבד מכללת סמינר הקיבוצים
6/16/2021 שעות שבועיות שנתי 2 שנת לימוד 2008

מבוא והתנסות בבלט קלאסי -ביניים

08115541005שס01
  שמואלי חנקיס דינה
 אופי הקורס
 שעור וסדנה
חובת נוכחות
 חובת נוכחות
המאחרים לא יורשו להכנס לשיעור. איחור יחשב חיסור. 20% היעדרות כוללת מקרי מחלה עם אישורים


תקציר

תקציר הסילבוס

הקורס מבוא והתנסות בבלט קלאסי, מביא לסטודנטים את תכני הבלט הקלאסי בשיטה האקדמית. התנועות נלמדות בשלבים והטכניקה מתגלה כשפה המושתתת על יסודות עמוקים וברורים. הבלט נלמד כדיסציפלינה בעלת חוקים, מבנה והיגיון משלה. התלמידים מתרגלים את טכניקת הבלט הקלאסי מתוך הבנת המבנה האנטומי הייחודי לכל סטודנט/ית, ומשפרים את יכולת היישום האישית והייחודית של כל אחד ואחת. 

                                                                     דינה שמואלי

 


מטרות הקורס

מבוא והתנסות בטכניקת הבלט הקלאסי.

הכרת טכניקת הבלט הקלאסי.

הבנה ויישום היסודות בטכניקה הקלאסית על פי נתונים אישיים של כל תלמיד/ה.

הכרת מבנה שיעור קלאסי על חלקיו השונים.

הקניית ידע בסיסי של השפה המקצועית.

 הנושאים

תרגילי בר

Tendu en croise'

Tendus en Croix               

Demi Plie, Grand Plie, Battement Glisse 

Rond de Jamb a' Terre                       

Rond de Jamb en L'air                           

Frappe’

Fondu Degage'                                   

Grand Battement                                

Developpe’

תרגילי אמצע

pas deBourree

Pirouettes en Dehors

Balance’s

Adaje

Petits Sout

Echappe’s Sautes

Grand Saout

Port de Bras, Re’ve’rence

לימוד החזיתות השונות

 דרכי הוראה

שיעור קלאסי במבנה מסורתי, כשהמורה קובע את התרגילים לכל פרטיהם, והתלמידים מבצעים.

הארות, הערות ותיקונים כלליים ואישיים של המורה.

קריאת מאמרים בנוגע לאופן ביצוע נכון של הטכניקה הקלאסית.

שיעור עיוני בנושאים הנוגעים למבנה השיעור הקלאסי, עקרונות השיטה המיושמת על ידי לעומת שיטות אחרות, והסברים כלליים על הנושא.

תרגול בהתבוננות על עמיתים רוקדים, וכתיבת הערות.

מבחן מעשי בסיום השנה.


קהל יעד
תלמידי מסלול ת.מחול ברמת מתקדמים
חובות התלמיד

השתתפות מלאה ופעילה בשיעורים.

לקיחת אחריות אישית ללמידה.

נקיטת צעדים לשמירה אישית  על מצב בריאותי המאפשר פעילות גופנית אינטנסיבית.


הערכת התלמיד

 

 

מספר נקודות מקסימלי

פרמטר להערכה

20

נוכחות

10

ארגון חיצוני (ציוד מתאים, הגעה בזמן וכו')

10

ארגון היציבה (יציבה טובה)

15

הבנת השפה על מרכיביה

15

תפיסה ויישום משפטי תנועה

 

20

התקדמות אישית, על פי קריטריונים של המורה

 

10

בחינה

 

 

 

100

סה"כ


ביבליוגרפיה

ורניק, עדי (1997). בלט קלאסי השיטה הרוסית בהשוואה לשיטה האנגלית. פרוייקט גמר, סמינר הקיבוצים.

 

מאמרים ועבודות סטודנטים באתר האינטרנט www.ballet.co.il

 

 

Byrne, John (1995). Body Basics The Principles and Practice of Clasical

Technique, Some Notes for Teachers. The R.A.D. London.

International Encyclopedia of Dance, (1998) De Vos Audrey New York, Oxford University Press.

Cyril W. Beaumont & Idzikowski S. (1977),A Manuel of The Theory and Practice of Classical Theatrical Dancing. (Classical Ballet, Cechetti Method). London

Vaganova, Agripina (1969), Basic Principles of Classical Ballet Dover Publication, N.Y

הדפס סילבוס