הגדל חלון

 

 

עבודות של סטודנטים בתחומי טכנולוגיות מסייעות במגוון לקויות למידה ולקויות חושים.

 

האתר הוקם במסגרת קורס

 "יישומים טכנולוגיים בחינוך המיוחד"

במכללת סמינר הקיבוצים