פרל הדרי מציגה: תאטרון צלליות שנה א' - מסלול חינוך יצירתי !

Farryl Hadari Presents:  Shadow Puppetry- A Project of the first year Creative Education Students

About shadow puppetry
The journey of the creation
Advantages of shadow puppetry
How to make shadow puppet
Our shadow puppet projects
Links to internet sites
 
 
 
מהו תאטרון בובות צלליות
מסע ליצירת תאטרון צלליות
ייתרונות תאטרון צלליות
כיצד להכין בובות צלליות
הבובות שלנו
קישורים לאתרים בעולם
 
 

עיצוב אתר: מירי סגל, מסלול יצירתי א'2

 Seminar Hakibbutzim College in Israel