הגדל חלון

מערכת המידע החינוכי לסטודנטים

 

הנחיות כלליות לגבי האפשרויות של מערכת המידע הממוחשבת (שער לסטודנט) -קובץ WORD 

 

תקשורת דואר בין משתתפי הקורסים (מרצים וסטודנטים)

 

הגדרות במחשב האישי כדי לאפשר צפיה במערכת המידע