הגדל חלון

הנחיות למרצים

 

מערכת המידע הממוחשבת (שער למרצה) קובץ WORD 

 

 הנחיות למרצים כיצד לעדכן סילבוס באמצעות האינטרנט 

 

הנחיות למרצים למתן ציונים באמצעות האינטרנט

 

תקשורת דואר בין משתתפי הקורסים (מרצים וסטודנטים)

 

קשירה של אתר אינטרנט ל"אתר השיעור"

 

הגדרות במחשב האישי כדי לאפשר צפיה במערכת המידע