הגדל חלון

  Outlook Express                

לפניכם הנחיות להתקנת ההתחברות של תוכנת הדואר במחשב האישי 

 

התחברות למחשב המכללה    smkb.ac.il 

 

התחברות למחשב מופת     macam.ac.il