רשימת קבצים ותיקיות
טיפים בעבודה עם Site.Wise
 
מערכת המידע החינוכי למרצים
הנחיות לשימוש במערכת המידע החינוכי - מכללת סמינר הקיבוצים
 
שער למרצה
מערכת המידע החינוכי - מכללת סמינר הקיבוצים - הכרת האפשרויות למרצה - שער למרצה
 
הכנסת ציונים באמצעות האינטרנט
הכנסת ציונים באמצעות האינטרנט - מכללת סמינר הקיבוצים
 
קשירה של אתר אינטרנט ל"אתר השיעור"
 
תקשורת בין משתתפי הקורסים (מרצים וסטודנטים)
מערכת המידע החינוכי - מכללת סמינר הקיבוצים - מערכת ההודעות המכללתית
 
מערכת המידע החינוכי לסטודנטים
מערכת המידע החינוכי - מכללת סמינר הקיבוצים - הכרת האפשרויות לסטודנטים - שער לסטודנט
 
מינהל חינוכי לסטודנט
מערכת המידע החינוכי - מכללת סמינר הקיבוצים - הכרת האפשרויות לסטודנטים - שער לסטודנט
 
שער לסטודנט
מערכת המידע החינוכי - מכללת סמינר הקיבוצים - הכרת האפשרויות לסטודנטים - שער לסטודנט
 
הנחיות לעבודה ב Excel
 
עדכון סילבוס
מערכת המידע החינוכי - מכללת סמינר הקיבוצים - עדכון סילבוסים
 
תוכנת הדואר Outlook Express
הנחיות להתקנת תוכנת Outlook Express במחשב אישי
 
תקשורת ל SMKB
 
תקשורת ל macam
 
File Transfer Protocol - FTP
 
הנחיות לרשת המכללה
 
התחברות XP למופת