הגדל חלון

מבנה מאמר מחקרי: ראשי פרקים (18 נקודות, ממורכז)

 

רינת רון ואליעד אין-קץ (14 נקודות, ממורכז)

 

תקציר (כו=תרת – 16 נקודות מודגש – מיושר לשני הצדדים)

כאן כותבים בתמציתיות מעין "מברק" של המחקר כולו. את התקציר כותבים בסוף – לאחר השלמת כתיבת כל המאמר. נקודות 10 נקודות  10 נקודות 10 נקודות 10 נקודות 10 נקודות 10 נקודות 10 נקודות 10 נקודות 10 נקודות  10 נקודות 10 נקודות 10 נקודות 10

 

1.0    רציונל ורקע עיוני (16 נקודות, מודגש)

 

1.1   מבוא

כאן כותבים בתמציתיות מהי חשיבותו של הנושא. נקודות רגיל 12 נקודות רגיל מיושר

 

 

1.2       מסגרת תיאורטית (14 נקודות, מודגש)

 

1.2.1    נושא #1: לכתוב כאן את הנושא (12 נקודות, מודגש)

כאן ממזגים את ממצאי המחקרים שנעשו כבר על היבטים שונים של נושא מחקר זה. את הממצאים מחלקים על פי הנושאים השונים והמושגים השונים שבהם המחקר נוגע. כל תת-נושא מקבל תת-סעיף לעצמו, עם כותרת נפרדת לעצמו. אפשר גם לפרק כל סעיף לסעיפוני משנה – כנדרש.

נקודות רגיל מיושר לשני הצדדים נקודות 12 רגיל נקודות מיושר לשני הצדדים 12 נקודות רגיל 12

 

12 נקודות רווח לפני ואחרי פסקה חדשה

 

נקודות רגיל מיושר לשני הצדדים נקודות 12 רגיל נקודות מיושר לשני הצדדים 12 נקודות רגיל 12

 

1.2.2    נושא #2: לכתוב כאן את הנושא (12 נקודות, מודגש)

 

1.3   הנמקת המחקר הנוכחי.ושאלות המחקר (14 נקודות, מודגש)

 

כאן כותבים בתמציתיות לאור סקירת הספרות המקצועית מהי ההצדקה לשאלות המחקר: ליקויים וחסרים במחקרי העבר; מה הצפוי במחקר זה (למשל, חידוש, או בדיקה של סוגייה במחקרי העבר). לבסוף מצהירים על שאלות המחקר.

נקודות רגיל מיושר לשני הצדדים נקודות 12 רגיל נקודות מיושר לשני הצדדים 12 נקודות רגיל 12

 

2.0    השיטה (16 נקודות, מודגש)

2.1       המשתתפים (13 נקודות, מודגש)

 

כאן מאפיינים בקצרה את הרקע הסוציו-אקונומי של המשתתפים, וכל מידע אחר עליהם, שרלוונטי למחקר. נקודות רגיל מיושר לשני הצדדים נקודות 12 רגיל נקודות מיושר לשני הצדדי

 

2.2       החומרים - הקורפוס: מהותם, רציונאל לבחירתם. (13 נקודות, מודגש)

כאן מציגים רשימה של כל החומרים (=התוצרים) ששימשו במחקר, מסבירים כיצד נבחרו הנתונים המרכיבים את הקורפוס, ונותנים דוגמה לכל סוג תוצר. 12 רגיל נקודות מיושר לשני הצדדים 12 נקודות רגיל 12 נקודות. את הדוגמאות מציגים בפונט קטן – 9 נקודות.

 

2.3       הכלים (13 נקודות, מודגש)

2.3.1    כלי איסוף הנתונים. (12 נקודות, מודגש)

נקודות רגיל מיושר לשני הצדדים נקודות 12 רגיל נקודות מיושר לשני הצדדים 12 נקודות רגיל 12

 

2.3.2        כלי ניתוח הנתונים

כאן מציגים את הכלי שבאמצעותו ניתחתם את הנתונים, מסבירים את הקשר של הכלי לתיאוריה, ומסבירים את שיטת העבודה אתו.

נקודות רגיל מיושר לשני הצדדים נקודות 12 רגיל נקודות מיושר לשני הצדדים 12 נקודות רגיל 12

 

2.3.3    מהלך המחקר (12 נקודות, מודגש)

כאן מציגים ברצף כרונולוגי את כל הפעולות שנעשו במחקר – מתחילתו ועד סופו- ראשון-ראשון ואחרון-אחרון. כדאי גם להסביר מדוע הפעולות בוצעו בסדר מסוים זה, ולא בסדר אחר.

נקודות רגיל מיושר לשני הצדדים נקודות 12 רגיל נקודות מיושר לשני הצדדים 12 נקודות רגיל 12

 

3.0     ממצאים ודיון

3.1       שאלת מחקר מס' 1 (13 נקודות, מודגש)

 

3.1.1    ממצאים בשאלת מחקר מס' 1 (11 נקודות, מדוגש)

3.1.1.3

כאן מציגים את טבלת הממצאים המסכמת ומסבירים אותה.

 

12 נקודות רגיל מיושר לשני הצדדים נקודות 12 רגיל נקודות מיושר לשני הצדדים 12

 

3.1.2    שאלת מחקר מס' 1: מסקנות, השלכות וסיכום (11 נקודות, מודגש)

 

כאן מסיקים מסקנות מן הממצאים ובכך בעצם עונים על שאלות המחקר.  המסקנות הן בעצם פרשנויות אפשריות שונות של הממצאים, ורצוי מאוד לקשר אותן לספרות המקצועית. בהמשך כותבים השלכות (למשל, תיאורטיות חינוכיות) העולות מן הממצאים והמסקנות. לבסוף מסכמים את התשובה על שאלת המחקר.

נקודות רגיל 12 נקודות רגיל מיושר לשני הצדדים נקודות 12 רגיל נקודות מיושר לשני הצדדים 12

 

3.2       שאלת מחקר מס' 2 (13 נקודות – מודגש)

כאן חוזרים על התהליך המתואר בסעיף הקודם.

המללת הטבלאות.נקודות רגיל מיושר לשני הצדדים נקודות 12 רגיל נקודות מיושר לשני הצדדים

 

3.3         מגבלות מחקר זה והצעות להמשך מחקר (13 נקודות – מודגש)

כאן כותבים הצעות להמשך מחקר – בהסתמך על הממצאים והמסקנות. כותבים מה בעצם חסר במחקר זה? כיצד אפשר בהמשך מחקר לתקן את הפגמים שבו? לאיזה כיוון חדש הוא מוביל? איך כדאי להמשיך אותו?

12 נקודות רגיל מיושר לשני הצדדים נקודות 12 רגיל נקודות מיושר לשני הצדדים 12 נקודות רגיל

 

4.0 הערות המחברים

ההערות נכתבות ב-10 נקודות מיושר לשני הצדדים.

 

רשימת מקורות (14 נקודות, מודגש):

 

יש להבחין בין שלושה פורמטים לשלושה סוגי מקורות: ספר; פרק מספר ערוך; מאמר מכתב עת.

 

לספר:

 

Surname, F. (year). Title of book (pp. XXX-XXY). Place: Publishing house,

 

לפרק בספר:

 

Surname, F (year) " Title of chapter from a book." In: F. Surname (Ed.)

     Title of an edited book (pp. XXX-XXY). Place: Publishing house.

 

למאמר מכתב עת:

 

Surname, F. (year). Title of an article. Name of a Periodicle, Issue number,

     pages.

 

הערות המחבר/ים

 

נספחים


                                                                                                                       

מבנה מאמר מחקרי: ראשי פרקים

ד"ר גיסי שריג

 

תקציר: תמצית המחקר כולו בזעיר אנפין; מיקרוקוזמוס של המחקר.

 

1.0     רציונל ורקע עיוני

1.1   מבוא: הצהרה קצרה על חשיבות הנושא.

1.2     מסגרת תיאורטית מומרת וביקורתית של מחקרים קודמים בנושא, או  בנושאים קרובים ביותר אליו.- מאורגנת על פי נושאים.

1.3     הנמקת המחקר הנוכחי.                  

            (א)        ליקויים במחקרי העבר (רק אם באמת יש!)

            (ב)        חסרים במחקרי העבר, שמחקר זה בא למלא.

            (ג)        חידושים צפויים במחקר הנוכחי.

            (ד)        אימות, או המשך של מחקר/ים בעבר.

1.3     שאלות המחקר.

 

2.0     השיטה

2.1       הנבדקים.("המשתתפים")

2.2       החומרים - הקורפוס: מהותם, רציונאל לבחירתם.

2.3       הכלים:

2.3.1    כלי איסוף הנתונים.

2.3.2    כלי הניתוח: מהותם, רציונאל למהותם (תקפותם), דרכי בנייתם (אם נבנו במחקר זה),                                מהימנותם.

2.3.3    מערך המחקר והנמקתו: סדר הפעולות במחקר, והסבר לחשיבות הסדר.

 

3.0     ממצאים ודיון

3.1       שאלת מחקר מס' 1: אזכור השאלה.

3.1.1    שאלת מחקר מס 1:

            א. ממצאים: טבלאות.

            ב. הסבר לטבלאות.

3.1.2    שאלת מחקר מס' 1: מסקנות אפשריות מן הממצאים

            שאלת מחקר מס' 1: הסברים אפשריים לממצאים, תוך קישורם לממצאי מחקר קודמים.

3.1.3    סיכום הממצאים בשאלת המחקר הראשונה  

3.1.4    השלכות (תיאורטיות, השלכות חינוכיות, יישומים חינוכיים והמלצות חינוכיות)

 

3.2       שאלת מחקר מס' 2

3.3       (ח)        הצעות להמשך מחקר

 

4.0 הערות המחברים

רשימת מקורות  

נספחים