הגדל חלון

 

 

 

כוון תנועה

מאחר ותנועת אברי הגוף מעגלית - היא יכולה להתרחש בשני כוונים:

עם כוון השעון - תנועה פוזיטיבית

נגד כוון השעון - תנועה נגטיבית

 

  

 

 

 

 

 

בכתב תנועה:

פוזיטיב - עם כוון המספרים העולים במעגל.

נגטיב   -  לכוון המספרים היורדים.