הגדל חלון
פוזיציה

 

פוזיציה - מצב סטטי נייח של הגוף.

 

קביעת המיקום המרחבי של כל הגוף וחלקי הגוף השונים.

 

 

 

                     

 

 

 

 תיאור פוזיציה נעשה בעזרת צירוף של כיוון על המעגל האופקי וגובה על המעגל האנכי.