הגדל חלון

 

        כתב תנועה אשכול - וכמן

 

 

רחלי נול - כהנא