הגדל חלון
 

הכתב העברי

 

מטרה

יחידת לימוד זו משמשת כמדריך ללימוד, הכרה, אימון ושיפור ביצוע הכתב על ידי התלמידים. רמת ביצוע הכתב נמצאת ביחס ישר למשך האימון ולשיפור המיומנת הנדרשות.

 

שיטה

נעסוק ביחידה זו בעיקר באותיות דפוס (אותיות רבועות), נתאמן ונכיר סגנונות שונים של כתב.

 

ביחידה נכיר את:

1. עקרונות הכתיבה

2. כלי הכתיבה בהם נשתמש

3. תרגול כתיבת אותיות בודדות

4. תרגול כתיבת טקסט

5. כיצד נכתוב ישר?

6. שיטות של עימוד הטקסט בדף.

 

אופן העבודה:

לפי סדר הכרטיסים

 

הציוד הדרוש:

עפרון, מחק, סרגל 30 סמ', עט לבד שטוח ברוחב 3 ממ', דפי תרגול מצולמים.

 

הגשת העבודה:

טקסט כתוב על דף בגודל "4A" בצבע שיבחר