הגדל חלון
 

ארגון ועיצוב הסביבה הלימודית

כמכשיר הוראה-למידה

 

הסביבה הפיזית שבה אנו נמצאים משקפת את מהות החיים ואת ההתרחשויות השונות המקיפות את חיינו היום-יומיים. הסביבה קיימת, אם נרצה בה ואם לא, מטופלת או לא – מוצאת חן בעינינו או לא – היא קיימת וממלאה תפקיד חשוב בהתפתחות התפיסתית, הכרתית, חברתית, מוטורית וריגשית שלנו.

 

לכל אחד ממוסדות החינוך צרכים פיזיים שונים בגלל מיקומו, אוכלוסייתו, אופיו הייחודי השונה הבא לידי ביטוי בגישתו החינוכית, בשיטות ההוראה שלו, בהדגשים השונים ובהתייחסות לסביבות הלמידה.עלינו לשאוף לצמצום הפערים בין החשיבות שאנו מייחסים לעיצוב סביבת הלמידה לבין המציאות שאנו רואים בשטח.

 

הסביבה הלימודית שבה המורה והתלמיד נמצאים כרבע משעות היממה, מייצגת את העולם החיצוני, משמשת כמעבירת מסרים ומשמעויות, מדרבנת לפעילות מחשבתית ויצירתית, מפנה, מכוונת וממקדת את הנמצאים בסביבה הלימודית לנושאים ולערכים המבטאים את ה"אני מאמין" של בית-הספר.

באמרנו "סביבה לימודית" הכוונה היא לכל מבנה בניין בית-הספר, משער הכניסה לבית הספר ועד הגדר האחורית המקיפה אותו. סביבה זו מכילה שפע גירויים - ממגוון הצמחיה שבחצר דרך התצוגות שבחללי הכניסה ועד למגוון הגירויים שבכיתת הלימוד. מטרתנו כמורים לספק תשובות לשפע הגרויים, בפעילויות שונות, בדרכי חקר וגילוי והכוונות ללימוד ומציאת תשובות לשאלות המתעוררות.

 

 לפני שניגש לעיצוב חללי הלמידה יש לבדוק את ארגון הסביבה הלימודית.

ההגדרה המילונית של המילה "ארגון" - הכנה, עריכה וסידור של פרטים שונים לדבר שלם (אבן שושן).

 

שיטה לתיאור בית-הספר בהתייחס למרכיבי הסביבה הלימודית נמצא ב - "חמישה מרכיבים בארגון הסביבה הלימודית" מאת C.H. ROTHBONE .

 

לאחר שנבחן ארגון סביבת הלמידה ניתן, על פי המסקנות שהוסקו מכך, לגשת לעיצוב סביבות הלמידה.