הגדל חלון
כימיה
Webelements
אתר זה הוא מן הגדולים והמעודכנים העוסק ביסודות כימיים ובטבלה המחזורית. האתר מחולק לשני חלקים, האחד נקרא WebElements Scholar שמתאים לצרכי הוראה בכל הרמות והחלק השני נקרא WebElements Pro שמכיל אינפורמציה נוספת.באתר תמצאו את מבנה הטבלה המחזורית, חלוקה למתכות ואל-מתכות, וחלוקה למשפחות כימיות. באתר ניתן למצוא את כל התכונות המחזוריות הקלאסיות כמו ערכיות, אנרגיית יינון, רדיוס אטומי ועוד. את גולת הכותרת של האתר ניתן לראות ביכולת לקבל על כל יסוד בלחיצת עכבר שפע של אינפורמציה ממויינת על היסוד הנבחר החל מתיאור היסטורי של גילוי היסוד, מראהו, תכונותיו הכימיות והפיסיקליות, הסידור האלקטרוני ועוד שפע של מידע
אתר הנסויים הביתיים
מחולק לקטגוריות לפי אינדקס ולפי קטגוריות כגון כימיה פיסיקה מדעי החומר
 
מקרומוליקולות-פרק מספר על הרשת.