הגדל חלון
ביולוגיה מוליקולרית
החומר התורשתי
על ה DNA, גנטיקה, ניסויים קלסיים בביולוגיה כולל רקע עיוני ואנימציות
טרנספורמציה
ביוטכנולוגיה, ביולוגיה מוליקולרית וטרנספורמציה בצמחים
זיגוטה
מידע מעודכן על תהליכים ושנויים ברמה המוליקולרית ובמורפולוגיה בזמן התפתחות עוברית של יצורים שונים. באתר מאמרים ודיונים בנושאים כמו שיבוט
real food

יישומי הנדסה גנטית מנקודת מבטם של המתנגדים
 
גנטיקה מוליקולרית והנדסה גנטית. 

http://www.amalnet.k12.il/sites/genetic/

אתר של רשת עמל הכולל מאמרים , תמונות,פעילויות וקישורים. מיועד לתלמידי תיכון.

 

הומיאוסטזיס ברמה מוליקולרית

http://ory.ph.biu.ac.il/~snunit/

 

בעלי חיים טרנסגנים

http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/T/TransgenicAnimals.html

 

מקרומוליקולות

http://www.thelifewire.com/con_index.htm?03

 

רגולציה בתאים איאוקריוטים

http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/P/Promoter.html

 

הידען-מקור לחידושים וחדשות במדע.

http://www.hayadan.org.il