הגדל חלון

פעילות בנושא עברית

 

מטרות: יחיד רבים/זכר נקבה         

אמצעים: משחק הזכרון

מיקום: בכיתה

מס' ילדים: כל הכיתה

זמנים: 50 דקות

תכנון פעילות:

פתיחה:

אציג לילדים את כללי המשחק. הכנתי בריסטול ועליו כתובים 15 זוגות מילים ביחיד ורבים. (מצ"ב)

כל מילה מכוסה בפתק עם מספר עליו. כל ילד בתורו בוחר מספר, קורא את המילה, בונה משפט עם המילה ( עיפרון- העיפרון שלי מחודד) אומר מה צורת הרבים ובוחר עוד מספר. אם יש התאמה הוא מקבל את צמד המילים ותורו שוב.

עפרון

עפרונות

מחק

מחקים

פחית

פחיות

כלב

כלבים

פיתה

פיתות

ריקוד

ריקודים

כריך

כריכים

סיכה

סיכות

מנצח

מנצחים

חולצה

חולצות

גזר

גזרים

כוכב

כוכבים

כובע

כובעים

לול

לולים

עצם

עצמות

 

כשנגמר המשחק אני ארשום קווים כמספר האותיות בביטוי כמו: "טוב ציפור אחת ביד משתיים על העץ" או "יצא קירח מכאן ומכאן" או "לא טוב היות האדם לבדו" וכו'.

כל ילד בתורו אומר אות. אם יש את האות אני רושם אותה במקומה והוא יכול לתת לי עוד אות.

אחרי שהביטוי נחשף, נבהיר אותו ונפרש אותו.

 

אפשר לשחק את משחק הזכרון יחיד רבים גם כזכר נקבה:

 

\

למד

למדה

חפר

חפרה

מדד

מדדה

שמר

שמרה

אכל

אכלה

  רקד

רקדה

קרא

קראה

בחר

בחרה

אמר

אמרה

בנה

בנתה

שתה

שתתה

צלל

צללה

קישט

קישטה

צחק

צחקה

עצם

עצמה

עמד

עמדה

הכין

הכינה

הבין

הבינה