הגדל חלון

אי של שפיות: דיאלוג ערבי יהודי בחברה הישראלית

ד"ר ליאורה גביעון

 

ניסיונות למסד דיאלוג יומיומי, אקדמי או פוליטי בין הציבור היהודי במדינת ישראל לבין פלשתינים אזרחי מדינת ישראל מאופיינים לא פעם בתקלות בתקשורת, אי הבנה ותחושות של כעס ואפילו חוסר תיקווה. הקורס יצביע על הגורמים המונעים מאזרחים במדינת ישראל, ערבים ויהודים לפתח דיאלוג על בסיס שוויוני ומובן. לצורך כך נדון בתיאוריות העוסקות בקולוניאליזם בכלל וקולוניאליזם תרבותי בפרט, נעמוד על הבסיס האידיאולוגי של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי וההשלכות של הגדרה זו על שיתופם של ערבים ישראלים בהוויה הישראלית כקבוצה שוות זכויות. נבחן את הגורמים שכוננו את הערבי הישראלי כ"האחר" של החברה הישראלית ואת התפקידים שזו מיחסת לו. לבסוף נצביע על מנגנונים בהם נוקטות קבוצות מיעוט וקבוצות אתניות על מנת לממש את זכויותיהן בחברה האזרחית והאופן בו תהליך זה משפיע על החרבה הישראלית.

 

אופן העברת הקורס: -     9 הרצאות פרונטליות

-         3  הרצאות אורח אחת לפחות במתכונת של סדנא

-         2 סרטים ובעקבותיהם דיון בכיתה

 

תכני ההרצאות:       -     הפרספקטיבה הקולוניאליסטית וכינונו של האחר

-         עלייתן של הלאומיות והחברה האזרחית והיווסדותן של קהילות אתניות וקבוצות מיעוט

-         אתניות פוליטית, כלכלית, סימבולית ותרבותית

-         פלשתינאים אזרחי מדינת ישראל ומערכת החינוך

 

חומר הקריאה יתבסס על: אדוארד סעיד, פרנץ פאנון, אלה שוחט, חאולה אבו בכר, עזמי בשארה, אחמד סעדי, דני רבינוביץ, יובל פלד, גרשון שפיר, אדריאנה קמפ, ואחרים.

הבחינה תתקיים במתכונת זהה לזו של הקורס בנושא רב תרבותיות. במידה ותהיה קבוצה טובה והקבוצה תהיה מעונינת בכך אני מוכנה להערכה חלופית שתתבסס על תכנון והעברת סדנא לקבוצת נוער יהודית ערבית.