הגדל חלון

רב תרבותיות: העובדים הזרים בישראל

ד"ר ליאורה גביעון

 

מטרת הקורס לעמוד על מאפייניה של חברה רב תרבותית ולבחון באיזו מידה הפכה החברה הישראלית לחברה כזו. התיאוריה העוסקת ברב תרבותיות דנה בעיקר במאפיינים התרבותיים נגדה יוצאת הגישה אך ממעטת להגדיר מהי רב תרבותיות ועוד פחות היא דנה בגורמים אשר הפכו חברות מערביות לרב תרבותיות מרצונן או בעל כורחן. אנחנו ננסה לאפיין חברות רב תרבותיות ולהצביע על תכונותיהן המרכזיות. נעמוד על הגורמים שהביאו למיסודה של חברה זו כמו תנודות בהגירה בינלאומית, הגירת עבודה, טלקומוניקציה ולידתן של קהילות וירטואליות. לאור האמור לעיל נבחן את החברה הישראלית בכלל ואת התמודדותה עם העובדים הזרים בפרט. נבחן כיצד הפכו האחרונים את החברה הישראלית לחברת הגירה בינלאומית, מה קרה לחברה הישראלית לאור העובדה שגלי ההגירה האחרונים אליה אינם גלים אידיאולוגים אלא גלים של יחידים המנסים לשפר את תנאי חייהם הכלכליים והפוליטיים, ונעמוד על הקושי של ילדי המהגרים, החיים ללא זהות לאומית ונאלצים להתמודד עם מערכת חינוך הזרה להם תרבותית וערכית.