הגדל חלון

                                                                                                            יולי 04

 

 

פרוייקט מכללה נקיה

 

 

החל מחדש ינואר תשס"ד מתקיים במכללה "פרוייקט מכללה נקיה", שמטרתו – שיפור מצב הנקיון ושמירה על סביבה אסתטית ותרבותית במכללה.

 

הפעילות משותפת למכללה ולאגודת הסטודנטים וכוונתה לרתום את הסטודנטים, המרצים והעובדים לעשיה משותפת ולאחריות אישית על סביבת הלימודים במכללה.

 

השנה הובילו את הפעילות סטודנטים שקבלו על עצמם תפקיד של נאמני נקיון ועסקו במהלך השנה בפעילויות הסברה, מניעה והרתעה.

 

12 סטודנטים זכו במלגת לימודים מטעם המכללה על פעילותם להלן שמותיהם.

 

אבי פדר             אנגלית ג'

אלכס פרוסקורוב חנ"ג ג'

לירון אורלב        ביולוגיה ג'

מיטל רובין          ביולוגיה ג'

רומן קוזניצוב      חנ"ג ג'

ליטל סנדורי        יסודי ב'

דורין בנריי         יסודי ב'

נטלי מכלין          ביולוגיה ד'

נטע קארו           יסודי ב'

קרן ג'אן             יסודי ב'

שוהם שניר         חנ"ג ג'

 

בראשית שנה"ל תשס"ה נחדש את הפעילות. אנו מזמינים סטודנטים מרצים ועובדים לשתוף פעולה כדי שנלמד במכללה נקיה ונעימה.

 

 

 

                                                                        נגה ניב

                                                                        דיקנית הסטודנטים