הגדל חלון

                                                                                                            יולי 04

לסטודנטים שלום רב,

 

הנדון: הגרלת מלגות בין סטודנטים שמלאו משובים בסיום שנה"ל תשס"ד.

 

בתאריך 12.7.04 נערכה הגרלה ממוחשבת בין כל משובים שמולאו ע"י הסטודנטים.
סה"כ-3473 משובים.

ההגרלה נערכה בפיקוח צוות שכלל את- ד"ר ציפי ליבמן-דיקנית אקדמית,
נוגה ניב- דיקנית סטודנטים, עדינה משעל- מתאמת אקדמית.

להלן שמות 20 הסטודנטים  שזכו בהגרלה :

 

 

שם                                            מסלול ושנה                             סכום המלגה

אוחנה אמיר                                חנ"ג ד'                                      500 ₪

אסיאס נטלי                                 אנגלית א'                                   500 ₪

אשר רונן                                    חנ"ג א'                                      500 ₪

בר רונית                                    דמוקרטי ב'                                 500 ₪

בן-בסט שירה ריקה                       הסבה אנגלית ג'                           500 ₪

בן עמי חופית                               מחול א'                                     500 ₪

דנה טל                                      חנ"מ ב'                                     500 ₪

יובל ילובסקי                                דמוקרטי א'                                  500 ₪

כהן אסנת                                   חנ"ג ג'                                       500 ₪

לוי סיגל                                      גננות ג'                                      500 ₪

מיידנירק אורן                               חנ"ג ב'                                      500 ₪

מנסר אמנה                                 יסודי מדעים ב'                             500 ₪

מראנה מוחמד                             ביולוגיה א'                                   500 ₪

מנטל רחל                                   יצירתי ב'                                    500 ₪

נאה מעיין                                    יצירתי א'                                    500 ₪

סולגי שרון                                    גננות א'                                     500 ₪

פורטיס אסנת                                יצירתי ב'                                    500 ₪

רביב עיינה                                   אנגלית א'                                   500 ₪

רקובסקי כלנית                              יצירתי א'                                    500 ₪

שיינר רותי                                   מחול א'                                      500 ₪

 

המלגות נתרמו ע"י - המכללה - 16 מלגות,  אגודת הסטודנטים - 4 מלגות.

 

אנו מבקשים להביא לידיעתכם שסכום המלגה - 500 ₪  יקוזז משכר לימוד של שנה"ל תשס"ה.

 

 

                                                          ברכות לזוכים ותודה לכל העונים על המשובים