הגדל חלון

יעוץ סטטיסטי
ד"ר יעקב גויסקי

היעוץ יתקיים בימי חמישי החל מ-1 בילי עד 29 ביולי
בין השעות 12:00 - 15:00.
בחדר 204 בבניין ההשתלמויות.

 המעונינים ביועץ יירשמו על גבי לוח המודבק בכניסה
לחדר מחשבים 204, בבניין ההשתלמויות בו מתקיים היעוץ.

 

 

ייעוץ סטטיסטי באמצעות תוכנת אקסל

ענת גריס

ביום ה' 22 ביולי משעה 11:00 עד 14:00,
וביום ה' 29 ביולי משעה 11:00 עד 14:00,

בחדר 201 בבניין ההשתלמויות