הגדל חלון

מכללת סמינר הקיבוצים - מינהל המיחשוב

 

עקב

עבודות בתשתיות החשמל

ופעולות גיבוי במיחשוב

יושבתו כל מחשבי המכללה

לא ינתנו שירותי אינטרנט, שער למרצה, שער לסטודנט, אח"א,ספריה, דואר אלקטרוני של המכללה

וכל גישה אחרת אל שרתי המכללה

מיום חמישי 18.03.2004 בשעה 22:00

עד יום שישי 19.03.2004 בשעה 12:00

 

המערכת מטופלת למען עתיד טוב יותר
 אנו מתנצלים על אי הנוחות