הגדל חלון

על פי החלטת ממשלת ישראל חל שינוי מועד יום
הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום
העצמאות.

 

ביום ראשון 25.04.2004
מתקיימים לימודים סדירים עד השעה 16:00


בימים שני ושלישי 26-27.04.2004
יום הזיכרון ויום העצמאות - אין לימודים במכללה.