הגדל חלון

מכללה נקיה !

הנהלת המכללה ואגודת הסטודנטים מכריזות על

שבוע נקיון

שיתקיים במכללה בימים ראשון - חמישי, 11-16.1.2004

ואשר יפתח סדרת פעילויות להגברת המודעות לאסתטיקה ונקיון


במהלך השבוע הנקי יתקיימו פעולות הסברה ומבצעי נקיון בכיתות, ובהמשך - נדאג כולנו לכך ששעות שהותנו במכללה תהיינה בסביבה נקיה ואסתטית.

 

יסייעו לנו במשימה סטודנטים 'נאמני ניקיון', שהתנדבו למלא את התפקיד.

אני, את ואתה מכבדים את המקום בו אנו נמצאים, ושומרים על נקיונו.

 

נזכור ונזכירה: נקיון-המקום ונקיון-הדעת - שלובים המה מימים ימימה