הגדל חלון

קול קורא לביצוע מחקרים

 

חברי סגל ההוראה של המכללה מוזמנים להגיש הצעות למחקרים
לשנת הלימודים תשס"ד.

התמיכה מיועדת למורים קבועים בהיקף של חצי משרה לפחות.

הצעות מחקר יתקבלו ביחידת המחקר עד לתאריך 29.1.04.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ליחידת המחקר בטל: 03-6902321