הגדל חלון

צהרי דיון

יום שני, 5 בינואר 2004
13:45-12:15

 
השיבה מהודו

 
50 אלף ישראלים מגיעים כל שנה להודו.
מה יש בארץ הזו שכל כך מושך אליה?
90% מהם משתמשים בסמים במהלך הטיול
2000 מתוכם נפגעים בדרגות חומרה שונות
600 חוזרים במצב קשה המחייב לפעמים אישפוז
 
איך להיות
לחוות
ולחזור
בשלום מהודו?
 
בואו לשמוע ולדעת יותר ב'צהרי דיון'