הגדל חלון
 
 
לכל המורים !
 כל המורים שטרם הודיעו על קיום בחינות בשנה"ל תשס"ד (סמסטר א' + ב') יכולים להודיע לחני או אילת עד סוף שבוע זה (4.12.03).
 לא נוכל להתחשב בפניות שיתקבלו לאחר מועד זה.
 
 בברכה,
מזכירות אקדמית