הגדל חלון

 


סיכומים מהישיבות, חומר רקע ומסמכים תוצרי עבודת הוועדה.יו"ר וועדת ההוראה בתשס"ה: ד"ר גדי פולק, בנין M.Ed  ליד המכללון,  טלפון 03-6901268 (שלוחה 268) gad-pol@smkb.ac.il