הגדל חלון

מכללת סמינר הקיבוצים
וועדת ההוראה

 

ניר עמדה בנושא שילוב מיחשוב בהוראה

הוכן ע"י הצוות לשילוב המיחשוב

 

לאור ההתפתחות המואצת של טכנולוגיות המיחשוב התבקש הצורך בחשיבה מחודשת לגבי האופן בו ישולבו הוראת יישומי המחשב בדיסצפלינות  בשנת 1998 הופץ דו"ח של ניצה כץ (30.6.98) שהייתה באותה תקופה רכזת יישומי מחשב בחינוך. בדו"ח צויין כי:

1. "קיים נתק בין לימודי יישומי המחשב לבין הוראת דיסציפלינות שונות במכללה". הועלתה הצעה לערב את מורי המחשבים בקורסים בהתמחויות השונות.

2. "קיים נתק בין לימודי יישומי המחשב לבין העבודה המעשית של התלמידים" והוצע פתרון- שמדריכות פדגוגיות יעברו השתלמויות מחשבים.

כיום, שילוב מחשב בהוראה מיושם באופן מאוד חלקי (מרכיב מרכזי לשילוב המחשב בהוראה מתבטא בקבוצות דיון המנוהלות במסגרת של כיתות ההוראה וההדרכה הפדגוגית).

במכללה קיים היעד " קידום מצוינות סגל ההוראה ... פיתוח מתמיד של ההכשרה להוראה באמצעות הקפדה על רמה אקדמית גבוהה, על פיתוח דרכים מתקדמות בהוראה ובלמידה ועל שילוב של תיאוריות פדגוגיות עם התנסות מעשית." (מתוך מסמך יעדי המכללה).

לפיכך יש לדרוש כי אוריינות מחשב ותקשוב יהיו חלק מהאוריינות האקדמית של פרחי ההוראה ושל סגל ההוראה.

 

מטרת הועדה לעודד שילוב המחשב בהוראה על ידי מורי הדיסציפלינות והמדריכים הפדגוגיים בדרכים נוספות, שונות ויצירתיות. כלים פתוחים  ולומדות.

נושאים למחשבה:

 • כיצד ניתן לשלב את המחשב (כלי office), האינטרנט, מאגרי מידע בהוראת נושא ספציפי, בהדרכה הפדגוגית (במהלך השיעור בכיתה) ובעבודה המעשית?
 • איפיון העבודות/ מטלות/ פעילויות בהם ישולבו בלימודי הדיסציפלינות, ובעבודה המעשית?
 • כיצד ייעשה שימוש מושכל בפורומים להוראה?
 • כיצד יוערכו תוצרים ממוחשבים של סטודנטים?

 

הועדה רואה את המחשב כמשרת את צרכי המורים והסטודנטים בשלושה מישורים:

א.            מיומנות אישית לארגון ההוראה והלמידה: המחשב ככלי עזר לארגון ההוראה ובלמידה.,

 

לדוגמה:   להכנת דפי עבודה, למציאת חומרים (אינטרנט ומאגרי מידע), מתן ציונים (אקסל). 

 

ב.       לשימוש בתהליך ההוראה בכיתה:

·  לצורך ייעול ושדרוג  עבודת המרצה

·  כדי  להשתמש בפועל בדרכי הוראה מתקדמות, וע"י כך להציג דגם היכול לשמש מודל לחיקוי ההוראה  עבור הסטודנטים בעתיד (בהתנסות המעשית ובהמשך דרכם בהוראה בבית הספר בהנחה שמחשבים יכנסו לכל בתי הספר).

לדוגמה  שימוש במצגות בזמן השיעור, העברת חומרי למידה דיגיטאליים לסטודנטים (לפני השיעור או אחריו), אינטראקציה בין המרצה והסטודנטים. שימוש במצגות אינטראקטיביות. שימוש בלוח אלקטרוני לשמירת החומר שנכתב בשיעור (על הלוח) כקבצים שניתן להעביר לתלמידים, או כקבצים שניתן לעבד. הצגה ושימוש בלומדות קיימות.

·  לתהליכי הלמידה (של הסטודנטים)-

דוגמאות:

משימות חקר שיתופיות כגון: קריאת מאמרים העוסקים באותו תחום, וסיכומם עפ"י  קריטריונים שנקבעו מראש על ידי המרצה או הסטודנטים. כל סטודנט עובד על מאמר אחד. סה"כ מתקבל מאגר מידע של סיכומי המאמרים. משנאספו כל הסיכומים נעשה מיזוג מידע, השוואה ועיבוד החומר מכל המאמרים בהתייחס לקטגוריות..

          ארגון מידע (למשל סיכום נושא, הגדרות... על ידי טבלה)

          שילוב אקטיבי של המחשב בעבודת הסטודנטים בשיעור ומחוצה לו.

          הכרת ושימוש בלומדות קיימות ובאתרים לימודיים שפותחו לצרכי הוראה ולמידה.

          חיפוש מושכל של חמרי  למידה ומאגרי מידע בתחום התוכן הדיסציפלינרי.

 

התשתיות העומדות לרשות ההוראה בשילוב מחשב במכללה:

  1. 9 כיתות מחשב ומעבדות מדעים ( 120 מחשבים)
  2. 7 כיתות בהן מותקנת עמדת מחשב ומטול להקרנה
  3. 186 מחשבים לעבודה אקדמית של מרצים וסטודנטים בחדרי הכנה, חדרי מורים וספריה (מתוכם 46 לשימוש המורים בלבד)
  4. 5 מחשבים נישאים ומטולים ניידים באורקולי