הגדל חלון

סיכום ישיבה מספר 1 והזמנה לישיבה מספר 2

 

ישיבת הפתיחה של ועדת ההוראה לשנת תשס"א התקיימה ביום ג, 14 בנובמבר 2000.

הנוכחות הייתה מלאה, למעט היעדרות של בלהה פלדמן (דרמה) ושל יוסי זיו (שביקש להשתחרר מהחברות בוועדת ההוראה ושמשהו אחר ממחשבת החינוך ייבחר במקומו). כמו כן השתתפו בישיבה אהובה לאור – ראש המכללה היוצאת, ויוסי אסף – ראש המכללה החדש. נמרוד הודה לאהובה על פועלה בוועדת ההוראה מיום היווסדה לפני עשר שנים, וברך את יוסי עם היכנסו לתפקיד.

דיווחים והתעדכנות

אהובה לאור ברכה את החברים והחברות בוועדת ההוראה, והביעה את תקוותה שהשיתוף של ציבור רחב יותר של מורים בעיצוב דמות המכללה (מרבית חברי ועדת ההוראה אינם בעלי תפקידים אלא נבחרו על ידי חבריהם לחוגים ולהתמחויות) ייתרום לרענון העשייה במכללה. אהובה דיווחה על ירידה של 16 אחוז בהרשמה לשנה א', מגמה אופיינית לשנים האחרונות, והצביעה על הצורך להיערך כהלכה כדי להתמודד עם מגמה זו.

נוגה ניב דיווחה על היציבות וההצלחה בתוכנית המצטיינים של המכללה. כמו כן סקרה את יישום החלטת ועדת ההוראה בנושא שיעורים ללא חובת נוכחות: ניסוי שמלווה במעקב ומחקר, שלוקחים בו חלק כ- 35 מורים המלמדים כ- 70 קורסים.

דורית הופ דיווחה על ההתקדמות בהכנת התוכניות ללימודי תואר שני – תוכנית רב-תחומית בלימודי חינוך והומניסטיקה (אדם, טקסט, תרבות), ותוכנית רב-תחומית בלימודי חינוך וסביבה. התוכניות הוצגו בפני הרשויות הבודקות, ואחרי שינויים ועדכונים, רבים הסיכויים שיתקבלו ויופעלו.

חגית גור-זיו דיווחה על יישום ועדת ההוראה בדבר הפעלת תוכנית לחינוך ביקורתי במסגרת המסלול לגיל הרך. התוכנית כוללת כיתת אם המודרכת על ידי חגית, וכן עשייה נוספת בתחום ימי העיון, העשרה והתנסות חינוכית.

נמרוד דיווח על שותפות של אנשי המכללה יחד עם אנשי רשת ח.מ.ה (חינוך ממלכתי-מדעי-הומניסטי) בתרומה לקהילת העובדים הזרים: הדרכת סגל בביה"ס ביאליק בדרום תל אביב, וארגון תוכנית השתלמות ל- 35 גננות מקהילת העובדים הזרים בדרום ת"א.

הצעות לנושאי דיון והחלטות:

  • שילובם של סטודנטים ערבים במכללה, בימות שגרה ובימים של מתיחות בין המגזר היהודי לערבי: היבטים של תנאי קבלה, שוויון בזכויות ובהזדמנויות (העדפה מתקנת?), מדיניות לגבי השתתפות בקורסים במורשת יהודית ובהתנסות במוסדות חינוך עבריים, חינוך לשלום ודו קיום. ועדה בראשותה של דורית הופ יושבת בעניין זה על המדוכה, ובכל מקרה יש מקום לדיון יותר מקיף בוועדה. החלטה: הנושא יידון בישיבה הקרובה, וזאת על בסיס נייר עמדה ראשוני שיכינו דורית הופ ונוגה ניב.
  • בחינת הפרופורציות במסלול הגיל הרך, בין ההתמחות בפסיכולוגיה התפתחותית לבין רכישת ידע בתחומי ההשכלה הכללית ובמקצועות ההוראה: נושא שהוגש כבר בשנה שעברה על ידי שולה קשת ועדיין לא טופל. החלטה: יידון בישיבה של חודש ינואר.
  • הצעה של אילנה אבישר ומירי רוזנבוים לשקול הבניה של התמחות רחבה ב"מדע, טכנולוגיה וחברה". החלטה: הנושא יידון בישיבה של חודש פברואר.
  • אתר אקדמי באינטרנט ושילובם של מורים ב"רשת": באחריות גדי פולק שיציג בפני הוועדהאת המצב הנתון והאתגרים לעתיד. החלטה: גדי יוזמן להציג את הנושא בישיבה בחודש מארס.
  • הכנת דגם הכשרה חלופי לקיים, אשר מייעד את שנת ההכשרה הראשונה לטיפוח תרבותי ואישיותי. הצעה של נמרוד מהשנה שעברה, שהתעצמה לאור הירידה הנמשכת באוריינות התרבותית של הסטודנטים, והמבקשת להקים ועדת משנה לבחינת הנושא. החלטה: נמרוד ירכז ועדת משנה לנושא, אשר יהיו שותפים בהדור הררי, שרה פיינגולד, גיסי שריג ושלומית קאופמן.
  • הצעה של רות ירדני ושרה פינגולד לבחון מחדש את הנורמות למספר הלומדים בכל שיעור על פי קטגוריות קבועות. החלטה: רות ושרה יאספו מיידע וירכזו את הטיפול בנושא לקראת דיון במליאה.
  • נושאים נוספים שעלו: 1. אפרת היימן התייחסה לצורך בבחינת תקפותם ויעילותם של המשוביםתבדוק את הנושא עם ציפי ליבמן, וכן לנושא הסמינריונים ביה"ס לחינוך גופני ומחולהנושא ייבדק עם דורית הופ. 2. רחל שיפרון העלתה את נושא הדימוי והמעמד של המורים בישראל, והציעה לקדם חשיבה בנושא. 3. אילנה אור הציעה לקדם חשיבה בנושא היערכות המורים לחידושי המאה ה- 21. 4. אהובה התייחסה להחלטה בדבר הפעלת ניסוי "בהוראה אחרת", שייקחו בה חלק מורים הנכונים ליישם דרכי הוראה חלופיות ולהשתתף בסדנה בנושא. 5. נמרוד התייחס לצורך בארגון מחשבתי וארגוני בתחום הפעילות הרעיונית-ערכית-פדגוגית, אשר שותפים בו המרכזים לשוויון בין המינים, חברה ודמוקרטיה, חינוך ביקורתי ועוד.

 

הישיבה הקרובה של ועדת ההוראה

יום שלישי, 19 בדצמבר, בשעה 19:00,

בחדר המורים.