הגדל חלון

26/10/02

סיכום מישיבת ועדת ההוראה ב-22.10.02

 

חברי הועדה בתשס"ג:

נעמי אביר, חנה אבני (חברה חדשה), לאה אקשטיין (חברה חדשה), יעקב גויסקי, רבקה גורטלר, עמיליה דינאי, פרל הדרי, אפרת הימן, דור הררי, מירי ובר, אביה זבדה חביבה (חברה חדשה), תמי זייפרט, יפה כלב (חברה חדשה), ציפי ליבמן, חנה מה נעים, רחלי נול כהנא (חברה חדשה), רינה ליטבק (חברה חדשה), דינה סלע (חברה חדשה), גדי פולק, שלי פטאל, שרה פיינגולד, בלהה פלדמן, תמר קטקו, יורם קנצלר, שולה קשת, אתי רבינוביץ (חברה חדשה), מלכה שפט (חברה חדשה), נציג אגודת הסטודנטים.

 

מוזמנים קבועים:

יוסי אסף, אסתר ברלב,  מלכה לרנר, נגה ניב, נועה סקלי, מירי רוזנבוים, בתיה בר-לב.

 

חובת נוכחות

מנתוני הסילבוסים שהוגשו עד כה בתשס"ג עולה,  כי ב-20% מהשיעורים שאינם הדרכה פדגוגית ועבודה מעשית, לא נדרשת חובת נוכחות בעוד שב-80% חובת הנוכחות נדרשת. ועדת ההוראה קיימה דיון במשמעות הנתונים לתרבות ההוראה והלמידה במכללה, ותקיים בהמשך השנה דיון נוסף לבירור משמעות ההחלטה מאשתקד, להסברה ולהטמעה במכללה.

 

דוגמת מבחן

ועדת ההוראה המליצה אשתקד על חובת הצגת דוגמת מבחן באינטרנט כחלק מהסילבוס, בכל שיעור שמתקיימת בו בחינה בכתב. עד כה מוצגות לשנת תשס"ג דוגמאות מבחן מעטות בלבד. ההערכה היא שלקראת מועדי המבחנים של סמסטר א' המספר יגדל. יופץ חוזר לתזכורת בקרב המרצים.

 

ועדות המשנה

הועדה לכתיבת עבודות בראשות ד"ר גיסי שריג: נקודת המוצא לעבודת הוועדה היא השינויים שחלו בשנים האחרונות בתפיסת פיתוח אוריינות אקדמית – על בסיס זהות תירבות והשתתפות, כאשר יש מגוון של סוגות וחלופות. הוועדה תגבש חלופות לקידום משמעותי של יכולות כתיבה/קריאה  אקדמית, ותציע דרכים להניע מרצים לטפח את תרבות הקריאה והכתיבה בהוראה ובלמידה.

הועדה לענייני ציונים בראשות גילה זליקוביץ: ממוצעי הציונים במכללה גבוהים בצורה לא סבירה, ופיזורם סביב הממוצע קטן. הועדה מחפשת דרכים להגיע להערכות הולמות של הסטודנטים ולהתפלגות ציונים ריאלית.

ועדת האתיקה בראשות ד"ר גדי פולק: כיווני הפעולה של הועדה: א. טיפוח נורמות של אחריות בקרב סטודנטים ומרצים ב. מעורבות, מוטיבציה ואיכפתיות  ג. דפוסי התנהגות בקהילת המכללה. הועדה תציע סדנאות עומק, במקביל לגיבוש כללים כתובים.

 

הישיבה הבאה: יום ג', 19.11.02 בשעה 19.00 בחדר הישיבות ליד חדר המורים, בנין המינהלה בקומה ב'.