הגדל חלון

 30/11/01

סיכום ישיבת  ועדת הוראה ב-27.11.01

הנושא המרכזי: הצעה לביטול חובת הנוכחות בשיעורים

 

א. תוצאות מחקר ניסוי ביטול חובת הנוכחות
אירית פלדמן מיחידת המחקר הציגה  תוצאות  מחקר שנערך במכללה על ניסוי לביטול חובת הנוכחות. הניסוי התקיים בשנת תשס"א ונמשך גם בתשס"ב. בתשס"א השתתפו בניסוי 31 מרצים. מתשובות לשאלונים שמילאו 11 מרצים ו-280 סטודנטים עולה, כי רוב הסטודנטים תומכים באי בדיקת נוכחות באופן גורף, בעוד שרק מחצית מהמורים תומכים בכך. כמו כן גם הסטודנטים וגם המרצים תמכו באי חובת נוכחות בשיעורים שהם הרצאות,  והיתה הסכמה על חובת נוכחות בשיעורים מעשיים, מעבדות, סמינריונים והדרכה פדגוגית.
ניתן לקבל את הסיכום המלא של המחקר אצל אירית פלדמן, ביחידת המחקר.

 

ב. המלצות ועדת המשנה של ועדת ההוראה בראשות נגה ניב בעניין חובת הנוכחות

א. ההחלטה על חובת נוכחות נתונה לשיקול המרצים.
ב. הועדה ממליצה על ביטול חובת הנוכחות בקורסים העיוניים 
ג. הועדה אינה ממליצה לבטל את חובת הנוכחות בשיעורי הדרכה, בסדנאות, בסיורים ובתרגילים,  אך מציעה לאפשר למורים את חופש ההחלטה גם בסוגים אלה של שיעורים.
ד. דרישה לחובת נוכחות או לאי חובת נוכחות בשיעורים תפורסם בצורה ברורה בסילבוס של הקורס.
ה. לקיים מערך הסברה בקרב מורי המכללה
ו. לארגן קבוצות למידה למורים שיסייעו להפעיל מגוון דרכי הוראה ולמידה שיאפשרו למידה נאותה גם בהעדר חובת נוכחות.

ועדת ההוראה קיימה דיון על חובת הנוכחות ועל המלצות ועדת המשנה. חברים בועדה התייחסו לתוצאות המחקר, עמדו על המשמעות והחשיבות של הנוכחות, והדעות נחלקו בין תומכים בהמלצות לבין מתנגדים. ועדת ההוראה לא הגיעה עדיין לסיכום בשלב זה.  לישיבה הבאה יוגש נוסח יותר מגובש ותתקיים הצבעה.