רשימת קבצים ותיקיות
ועדת הוראה תשס"ח
 
ועדת הוראה - תשסז
 
ועדת הוראה תשס"ו
 
וועדת הוראה תשס"ה
 
תשס"ד
 
שיתוף פעולה בין הספריה למסלול היסודי במסגרת ההדרכה הפדגוגית
הוצג ע"י יהודה קמחי בישיבת ועדת הוראה מס' 4 ב-27.1.04
 
תשס"ג
 
תשס"ב
 
תשס"א