הגדל חלון

חידון א-ב להגדה של פסח

 

זהו חידון לקריאה לפני כיתה או ציבור.

התשובות קצרות - מילה אחת או פסוק.

התשובה לכל שאלה מתחילה באות על פי סדר עולה של אותיות ה א-ב  (התשובה לשאלה הראשונה מתחילה באות א; התשובה לשאלה השניה מתחילה באות ב; התשובה לשאלה השלישית מתחילה באות ג; וכן הלאה).

על כן, כאשר קוראים את השאלות אין להקדים ולקרוא את האות המופיעה לפני השאלה.

התשובות ניתנות ללא הצבעה. כל מי שקורא ראשון (בקול רם) את התשובה הנכונה - זוכה בנקודה.

התשובות לשאלות מצויות בסוף.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

א  מבשר הגאולה אשר יבוא לפני המשיח ויתרץ קושיות ובעיות (כולל

    השאלה אם לשתות  4 או  5 כוסות יין בפסח).                          

 

ב   מאכל בצלחת הסדר אשר מסמל את קרבן החגיגה בפסח, שהיה נהוג

    בזמן שבית המקדש היה קיים. כיום הוא זכר לחורבן המקדש.

 

ג   מי אמר (בהגדה): "כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי

    חובתו - ואלה הם: פסח, מצה ומרור".                                                    

 ד מהו הפזמון החוזר לפיוט, שמתחיל במילים אלו: "כמה מעלות טובות

    למקום עלינו - אילו ..."

  

ה  מי זאת ה"היא שעמדה"?   

 

ו   מהי המצווה מן התורה שממנה התפתחה ההגדה של פסח?            

 

ז   מהו הסמל לקרבן הפסח בצלחת הסדר?                                     

 

ח  מה מבקשים מה' שישפוך על הגויים אשר לא ידעוהו?  

 

ט  הפיוט "אדיר במלוכה" כתוב באקרוסטיכון - לפי סדר ה-א.ב. איך מכונים    

    המלאכים (נאמני ה') באות ט'?                                                    

 

י   מיהו זה שנסב לאחור בצאת ישראל ממצרים?   

 

כ   מהו  ה – "אחד עשר מי יודע?"

 

ל   מיהו זה "שביקש לעקור את הכול"?                                           

 

מ  "מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי

    טרפון שהיו מסובין בבני-ברק, והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו

    הלילה"... התל של בני ברק העתיקה נמצא ליד צומת כבישים ידוע. מה

    שמו?

                                                                                               

נ   מהו החודש שבו נגאלו ישראל ובו הם גם עתידין להיגאל?             

 

ס  ששה - מי יודע?                                                                     

 

ע  מהי המילה הפותחת את התשובה לשאלות הילד ב"מה נשתנה"?

      שאלה נוספת ב - ע

ע  מה היו אבותינו "מתחילה" - לפני "שקרבנו המקום  

 

פ  איך צריך אתה (האב) לנהוג עם הבן הרביעי שאינו יודע לשאול?    

    שאלה נוספת ב - פ

פ  מה בנו בני ישראל לפרעה במצרים?                                                                                                    

צ  מהו כינויו של האפיקומן בהגדה?                                              

 

ק  מה ששואל הילד הקטן בפתיחת הסדר?

    שאלה נוספת ב - ק                       

ק  ההגדה מסתיימת בששה מזמורי הלל מתוך ספר תהילים. מה הקשר

    שלהם לאות  "ק"?        

 

ר   "כל דכפין" פירושו: כל מי ש...                                          

 

ש  מהי המגילה הנקראת בחג הפסח.?                                   

 

ת  מיהו ששתה את המים בחד-גדיא?                                    

 

תשובות:

א       אליהו הנביא;

ב        ביצה;

ג        (רבן) גמליאל;

ד        דיינו;

ה        ההבטחה בברית בין הבתרים;

ו        והיגדת לבנך;

ז        זרוע;

ח       חמתך;

ט       טפסריו;

י         ירדן;

כ        כוכביא;

ל        לבן הארמי;

מ       מסובין;

נ        ניסן;

ס       סדרי משנה;

ע        עבדים היינו;

ע        עובדי עבודה זרה;

פ        פתח לו;

פ        פיתום ורעמסס  (ולא פירמידות);

צ        צפון;

ק        קושיות;

ק        תהילים קי"ג-קי"ח;

ר        רעב;

ש       שיר השירים;

ת       תורא;