הגדל חלון

פרל הדרי מציגה בובות תיאטרון מספוג

שנעשו ע"י סטודנטים במכללת סמינר הקיבוצים

 

 

Foam Rubber puppets made by Farryl Hadari's Students at the Seminar Hakibbutzim College