הגדל חלון

דורית אדמסקי,

בעלת תואר ראשון בחינוך ובהיסטוריה מאוניברסיטת תל אביב.

כעת סטודנטית במכללת סמינר הקיבוצים,

הסבת אקדמאים לחינוך מיוחד בבית ספר יסודי